BETER-poli | Gelre ziekenhuizen
Zorg beter voor elkaar

BETER-poli

De BETER-poli in Gelre ziekenhuizen is onderdeel van het landelijke BETER-project: Betere zorg na (non-)Hodgkinlymfoom: Evaluatie van en screening op lange Termijn Effecten van chemotherapie en Radiotherapie.

Patiënt heeft afspraak op de BETER-poli in Gelre ziekenhuizen

Late effecten van behandeling voor (non-)Hodgkinlymfoom

Hodgkinlymfoom is een zeldzame en goed te behandelen vorm van lymfklierkanker. Diffuus grootcellig B-cel lymfoom (BLBCL) is een agressieve, maar goed te behandelen vorm van non-Hodgkinlymfoom, ook een lymfklierkanker.
Door de steeds betere behandelingen genezen steeds meer mensen van deze ziekte. Echter, deze behandelingen kunnen maanden tot vele jaren later gezondheidsproblemen veroorzaken, de zogenaamde late effecten.

Het BETER-project

De landelijke BETER-projectgroep heeft als doel de overleving en de kwaliteit van leven van mensen die behandeld zijn voor een (non-)Hodgkinlymfoom te verbeteren, door late effecten van de behandeling te verminderen en te voorkomen. De projectgroep bestaat onder andere uit artsen en epidemiologen uit verschillende Nederlandse ziekenhuizen, huisartsen en ex-patiënten die zijn behandeld voor (non-)Hodgkinlymfoom.
Door ex-patiënten die risico lopen op late effecten van de behandeling te screenen, kunnen sommige gezondheidsproblemen vroeger opgespoord en behandeld worden, nog voordat ze ernstige klachten geven. Daarnaast wil de projectgroep deze zorg evalueren om in de toekomst de behandeling voor nieuwe patiënten met (non-)Hodgkinlymfoom nog verder te verbeteren.

Voor wie is de BETER-poli?

De BETER-poli is specifiek voor mensen die behandeld zijn voor (non-)Hodgkinlymfoom in Gelre ziekenhuizen en die minimaal 5 jaar lymfoomvrij zijn, bij diagnose 15-60 jaar oud waren en bij uitnodiging niet ouder dan 70 jaar zijn.

Wat betekent deelname aan de BETER-poli voor u?

Mensen die in het verleden behandeld zijn voor (non-)Hodgkinlymfoom kunnen op latere leeftijd op verschillende gebieden problemen ervaren. In de BETER-poli willen we alle mogelijke late effecten goed in kaart brengen. Op deze manier kunnen we betere informatie en bruikbare adviezen geven aan diegenen die op het punt staan om behandeld te worden voor (non-)Hodgkinlymfoom en diegenen die in het verleden al zijn behandeld.

Bent u bij Gelre ziekenhuizen in behandeling geweest voor (non-)Hodgkinlymfoom? Dan selecteert de medewerker van de BETER-poli in Gelre ziekenhuizen wanneer u aan de beurt bent. U ontvangt dan een brief met uitnodiging voor een afspraak in het ziekenhuis met de physician assistant of verpleegkundig specialist hematologie, aanvullende informatie en een uitgebreide vragenlijst.

De BETER-vragenlijst is een vragenlijst die gaat over uw huidige leefsituatie en eventuele gezondheidsproblemen die u ervaart of ervaren heeft. De vragenlijst heeft als doel na te gaan hoe hoog het risico is op verschillende late effecten als gevolg van de behandeling voor (non-)Hodgkinlymfoom. Ook wordt gekeken of sommige leefgewoonten dit risico beïnvloeden. De arts, verpleegkundig specialist of physician assistant hematologie op de BETER-poli gebruikt uw ingevulde vragenlijst om te bepalen of u een verhoogd risico heeft op late effecten van de behandeling die u in het verleden heeft gehad. Samen met u wordt dan een screeningsplan en eventuele behandeling afgesproken.

Uw bezoek aan de BETER-poli valt onder het basispakket van de zorgverzekering. Het ziekenhuis stuurt de rekening rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar verrekent na betaling van de ziekenhuisfactuur het eigen risico met u.

Afspraak

U komt op afspraak op onze polikliniek na een verwijzing van uw arts. Meestal is dit de huisarts. De huisarts verwijst u dan - natuurlijk in overleg met u – naar onze poli. Het is verstandig u goed voor te bereiden op uw afspraak.

Contact met BETER-poli?

door

Onze spreekuren

Ma t/m vr 8.30 - 16.30 uur
signpost

Uw looproute in ons ziekenhuis

Volg looproute 137
call

Zo bereikt u ons

Ma t/m vr 8.30 - 16.30 uur

Bel 055 - 581 81 63
parking

Route en parkeren

Albert Schweitzerlaan 31
7334 DZ Apeldoorn

door

Onze spreekuren

Ma t/m vr 8.30 - 16.30 uur
signpost

Uw looproute in ons ziekenhuis

Volg looproute 92
call

Zo bereikt u ons

Ma t/m vr 8.30 - 16.30 uur

Bel 0575 - 59 28 12
parking

Route en parkeren

Den Elterweg 77
7207 AE Zutphen

Complementary Content
${loading}
Scroll