Afspraak voorbereiden
Zorg beter voor elkaar

Uw afspraak voorbereiden

Bent u verwezen naar ons ziekenhuis voor onderzoek en/of een bezoek aan een arts van één van onze poliklinieken? Dan ontvangt u van ons een bevestiging van uw afspraak per brief en/of e-mail met verwijzing naar afspraak informatie op uw patiëntenportaal MijnGelre.

Wat neemt u mee naar ons ziekenhuis?

  • uw identiteitsbewijs; bijvoorbeeld: uw rijbewijs, identiteitskaart of paspoort
  • uw zorgverzekeringskaart
  • overzicht van uw geneesmiddelen (actueel medicatieoverzicht, deze kunt u downloaden in uw patiëntenportaal MijnGelre)

Ons advies: laat kostbaarheden zoals sieraden, een fototoestel, bankpassen en grote geldbedragen thuis om diefstal of verliezen te voorkomen.

Is het uw eerste bezoek of is er een wijziging in uw persoonsgegevens?

Komt u voor het eerst in ons ziekenhuis? Of zijn uw persoonsgegevens gewijzigd; heeft u bijvoorbeeld een ander adres, andere huisarts of zorgverzekeraar?

→ Meldt u zich dan ruim voor uw afspraak bij ons Inschrijfpunt bij de receptie in onze centrale hal in Gelre Apeldoorn of Gelre Zutphen met uw identiteitsbewijs en uw zorgverzekeringsbewijs om uw juiste gegevens door te geven. U kunt ook vóór uw afspraak via uw patiëntenportaal MijnGelre zelf uw gegevens aanpassen of het Inschrijfpunt bellen via 055  581 8109.

Waar moet u zijn?

  • Op alle locaties van Gelre ziekenhuizen wijzen we u de weg met borden die aangegeven waar de poliklinieken en onderzoeksafdelingen zich bevinden.
  • U kunt natuurlijk ook altijd bij onze receptie of aan onze gastvrouwen en -heren vragen hoe u op een afdeling komt. Zij helpen u graag!
  • Een telefonische of beeldbel afspraak doet u vanuit uw eigen (thuis)omgeving.

Waar meldt u zich voor uw afspraak?

U kunt zich op 2 manieren aanmelden voor uw afspraak in Gelre Apeldoorn of Zutphen.

  1. In de centrale hal van het ziekenhuis bij de aanmeldzuil met uw identiteitsbewijs
  2. Online via het patiëntenportaal MijnGelre, vanaf 24 uur vóór uw afspraak.

Na deze aanmelding krijgt u een dagticket uit de zuil (1) of een e-mail (2) met een QR-code. Met deze QR-code kunt u zich vervolgens melden bij de meldzuil van de afdeling van uw afspraak. De zuil geeft aan naar welke wachtruimte u kunt gaan of dat u zich kunt melden aan de balie.

Op de andere locaties van Gelre ziekenhuizen kunt u zich direct melden bij de balie. Dat kan ook met de QR-code als u zich online heeft aangemeld.

We doen natuurlijk hard ons best om op tijd te werken. Toch lukt dat niet altijd. Omdat er bijvoorbeeld een spoedgeval is of een spreekuur of onderzoek uitloopt. De mogelijkheid bestaat dus dat u niet meteen aan de beurt bent. Dat vinden wij natuurlijk vervelend voor u. Wij vragen uw begrip voor eventuele wachttijd.

Kunt u zich thuis voorbereiden op uw onderzoek of behandeling? 

Het kan zijn dat u van ons heeft gehoord dat u zich thuis kunt voorbereiden op uw onderzoek of behandeling. Dit kan op 2 manieren:

  1. U ontvangt een e-mail dat er een melding voor u klaar staat in patiëntenportaal MijnGelre. U kunt daar bijvoorbeeld folders lezen of een vragenlijst invullen of online inchecken voor uw afspraak.
  2. U ontvangt een e-mail met een link naar een digitale voorlichting van Medify. Hierin wordt stap voor stap uitgelegd hoe uw onderzoeks- of behandeltraject verloopt. Wij bieden dit voor verschillende onderzoeken en behandelingen aan. Lees er hier meer over.

Informatie over zorgkosten

Controleer voor uw afspraak uw verzekeringsvoorwaarden. Niet alle polissen vergoeden volledig uw ziekenhuisafspraak. Zijn uw persoonsgegevens bij ons niet bekend of onjuist, of heeft u geen verwijzing? Dan moeten wij de kosten voor uw behandeling rechtstreeks bij u in rekening brengen. Meer informatie over zorgkosten vindt u op www.gelreziekenhuizen.nl/rekening.

Verhinderd of vragen?

Bent u verhinderd voor uw afspraak? Of heeft u vragen? Neem dan zo spoedig mogelijk en uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch contact op met de afdeling van de afspraak, zodat zij een nieuwe afspraak met u kunnen maken. Het telefoonnummer vindt u in de afsprakenbrief of op deze webpagina.

Heeft u een tolk nodig?

Beheerst u de Nederlandse taal onvoldoende?
→ Meldt u dit dan voor uw afspraak bij de afdeling waar u een afspraak heeft en vraag om een telefonische tolkendienst.
Tijdens de afspraak wordt dan gebruik gemaakt van de zogenaamde tolkentelefoon. Het gebruik van een tolk kan ook de wens zijn van uw zorgverlener. Meer informatie vindt u op: Globaltalk.nl.

Hulpdieren

Bent u voor uw poliklinische bezoek in ons ziekenhuis afhankelijk van begeleiding door uw hulphond?
Dan mag u deze meenemen. Let op: u moet dit wel vooraf telefonisch melden aan onze betreffende polikliniek. Uw hulphond is toegestaan in de spreekkamer. In de onderzoeks- of behandelkamer is uw hulphond niet toegestaan.

Naar het overzicht van onze afdelingen en contactgegevens

Complementary Content
${loading}
Scroll