ZorgNabij | Gelre ziekenhuizen
Zorg beter voor elkaar

ZorgNabij

Binnen ZorgNabij bundelen Gelre ziekenhuizen, Vérian en Sensire hun krachten om samen de juiste zorg op de juiste plek door de juiste zorgprofessional te leveren. Door de focus te verleggen van zorg in het ziekenhuis naar zorg in een huiselijke omgeving wordt zowel het welzijn als de zelfredzaamheid van patiënten vergroot.

Logo ZorgNabij

Foto van patiënt die infuus heeft in de huiskamer van de thuiszorglocatie

Als transmuraal team versterken we elkaars kwaliteiten en maken we de zorg toekomstbestendig. In samenwerking bieden we zorg die voorheen in het ziekenhuis werd gegeven dichtbij huis of thuis aan. Patiënten krijgen kwalitatief goede zorg in een huiselijke omgeving of in de thuissituatie.

De voordelen van de wijklocaties voor patiënten zijn onder andere:

  • locaties makkelijk bereikbaar
  • gemoedelijke sfeer
  • kleinschalig en persoonlijk georganiseerd
  • snel geholpen
foto van verpleegkundige die infuus aanbrengt bij patiënt op thuiszorglocatie

Kwalitatief goede zorg en aandacht

ZorgNabij verplaatst alleen die zorg die verantwoord en veilig buiten het ziekenhuis gegeven kan worden, waarbij kwaliteit en veiligheid gewaarborgd blijft. Met ZorgNabij kan worden vertrouwd op kwalitatief goede zorg en aandacht van de gespecialiseerde (wijk)verpleegkundigen. De zorg blijft onder verantwoordelijkheid van de medisch specialisten vallen. Samen gaan we als één team voor de beste zorg.

Meer weten over ZorgNabij?

Bekijk dan onze film waarin we laten zien wat deze zorg inhoudt. Bekijk ook de film waarin één van onze patiënten vertelt over zijn ervaring met het behandeltraject binnen ZorgNabij.


Patiëntervaring


Contact met ZorgNabij?

Wilt u meer weten over dit initiatief of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op:

Welke ZorgNabij dienstverlening bieden wij in de wijk of thuis bij de patiënt?

Zorgorganisatie Vérian en Gelre werken al jaren samen in de zorg voor patiënten met COPD, zowel in het ziekenhuis als bij de patiënt thuis. Wij hebben in de regio Apeldoorn de zorg voor COPD patiënten die acuut worden opgenomen vanwege een longaanval verder verbeterd. Er is voor deze patiënten een vernieuwd zorgpad. Het doel is om het aantal heropnames door een longaanval in het ziekenhuis te verminderen en kwaliteit van leven te verbeteren. Dit gebeurt door patiënten tijdens de opname in Gelre Apeldoorn beter en sneller voor te bereiden op zelfzorg. Na ontslag uit het ziekenhuis begeleiden de gespecialiseerde longverpleegkundigen van Vérian deze patiënten. Dit doen zij op de polikliniek Longziekten van Gelre Apeldoorn of bij de patiënt thuis. Deze ondersteuning helpt om de overgang van het ziekenhuis naar huis soepel te laten verlopen.

Gelre, Vérian, Sensire, Huisartsen Organisatie Oost Gelderland (HOOG) en de oncologiezorgnetwerken in de regio Apeldoorn en Zutphen werken nauw samen om goede oncologische begeleiding te bieden aan patiënten met kanker. Naast de medische zorg gaat het om begeleiding op het gebied van voeding, beweging, hulpmiddelen en lichamelijk en psychosociaal welbevinden, in het ziekenhuis of thuis. Dit draagt bij aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten met kanker tijdens en na de behandelperiode.

Sinds 2019 biedt Gelre patiënten met kanker de mogelijkheid om bepaalde chemokuren thuis of in de wijklocatie van zorgorganisaties Vérian of Sensire te krijgen. 5-Fluorouracil (5-FU) is een langlopende chemokuur die via een continu intraveneus infuus in 24-46 uur inloopt. Dit gebeurt vanuit een draagbare infuuspomp die door de Ziekenhuisapotheek is bereid.

In de bovenregionale gebieden of om bij te springen in regio Apeldoorn en Zutphen wordt deze zorg ook geleverd door Buurtzorg NL, Expertcare en Icare

Patiënten van Gelre hebben de mogelijkheid om bepaalde injecties met chemotherapie in de wijklocaties van Sensire en Vérian te krijgen.

De eerste kuur krijgen patiënten altijd in het ziekenhuis. Zijn er geen complicaties of ernstige bijwerkingen tijdens of na deze eerste kuur? Dan is het mogelijk vanaf de tweede kuur de injecties op de wijklocatie te krijgen door een gespecialiseerd verpleegkundige van Sensire of Vérian.

Immunotherapie is een behandeling die erop gericht is het eigen afweersysteem te activeren om kankercellen aan te kunnen vallen. Het multidisciplinaire behandelteam in Gelre bespreekt telkens welke patiënten hier baat bij kunnen hebben.

Sinds mei 2022 kunnen Gelre patiënten met bepaalde typen longkanker hun immunotherapie behandeling, die gestart is in het ziekenhuis, voortzetten in de wijklocaties van Vérian en Sensire. Vanaf september 2023 is dit nu ook mogelijk voor patiënten met bepaalde andere typen kanker, die door de internist-oncoloog of hematoloog worden behandeld.

Vanaf begin september 2023 krijgen patiënten van Gelre ziekenhuizen de mogelijkheid om hun ijzer toediening via infuus op de wijklocaties van Vérian in Apeldoorn en Sensire in Zutphen te krijgen. De eerste twee behandelingen krijgen patiënten altijd in het ziekenhuis op de afdeling Dagbehandeling in Apeldoorn of Zutphen. Zijn er geen complicaties of ernstige bijwerkingen tijdens of na deze behandelingen? Dan krijgen patiënten vanaf de derde toediening hun ijzerinfuus behandeling van een gespecialiseerd verpleegkundige van Vérian of Sensire op hun wijklocatie.

In Gelre behandelen we kinderen die langdurig antibiotica nodig hebben. Dat gebeurt via een infuus. Gelre en KinderThuisZorg Nederland hebben met elkaar het zorgtraject nog verder geoptimaliseerd om deze zorg soepel en veilig naar de thuissituatie te verplaatsen.

Al ruim 24 jaar kunnen patiënten van Gelre hun behandeling met antibiotica thuis krijgen. Gespecialiseerd wijkverpleegkundigen van zorgorganisaties Vérian, Sensire en Buurtzorg Nederland, zorgen dan dat de patiënt thuis antibiotica krijgt toegediend. Het gaat om patiënten die gedurende een bepaalde tijd antibiotica nodig hebben vanwege een infectie zoals een darminfectie of een ontsteking aan het hart of de hartkleppen. Deze zorg aan huis past bij het streven van de overheid naar de ‘Juiste Zorg Op de Juiste Plek’, waarin patiënten passende en kwalitatief hoogwaardige zorg op maat krijgen. Het gaat hierbij altijd om middelen die veilig buiten het ziekenhuis toegediend kunnen worden aan de patiënt, zoals in dit geval antibiotica. Patiënten zijn erg tevreden over deze thuisbehandeling.

Al langere tijd bereidt een deel van de patiënten zich thuis zelfstandig voor op een coloscopie. De patiënt maakt hiervoor gebruik van de digitale voorbereiding met uitleg in tekst en video’s via Medify en de patiëntenfolder ‘Coloscopie’. Maar soms heeft iemand extra hulp nodig bij deze voorbereiding. Bijvoorbeeld om de instructies goed op te volgen of het laxeermiddel via een sonde toegediend te krijgen. Dan komt een verpleegkundige van Vérian of Sensire bij die patiënt thuis om hem of haar te begeleiden.

Gelre ziekenhuizen biedt in samenwerking met zorgorganisaties Vérian en Sensire patiënten in de regio Apeldoorn en Zutphen de mogelijkheid om aderlatingen thuis te laten doen. Er is een aantal aandoeningen waarbij aderlatingen een onderdeel zijn van de behandeling. Het gaat om mensen met een verhoogd ijzergehalte of met een teveel aan rode bloedcellen. Tijdens een aderlating plaatst de verpleegkundige in een geschikt bloedvat in de arm van de patiënt een infuusnaald. Daaraan wordt een opvangzak aangesloten waarin dan zo’n 250-500 ml bloed kan aflopen.

Aderlating zorgt er dus voor dat het ijzergehalte daalt of dat de hoeveelheid bloedcellen daalt. Dan maakt het lichaam weer nieuwe bloedcellen aan die ijzer nodig hebben en zo daalt de ijzervoorraad in het lichaam. Deze behandeling moet regelmatig herhaald worden.

Bij klachten veroorzaakt door hartfalen worden patiënten doorgaans verwezen naar het ziekenhuis. Vaak moeten ze meerdere keren per jaar naar het ziekenhuis voor een opname. Gelre biedt in samenwerking met zorgorganisatie Vérian de mogelijkheid aan patiënten om de zorg voor hartfalen, na een opname van 24-48 uur, thuis verder voort te zetten. Ze krijgen dan professionele zorg aan huis van Vérian met dezelfde kwaliteit als in het ziekenhuis. Het grote voordeel voor patiënten is dat ze eerder naar huis kunnen om in hun eigen omgeving te herstellen. Patiënten voelen zich thuis vaak beter. Daardoor bewegen ze meer, gaat eten en slapen beter en dat komt het herstel ten goede.

Complementary Content
${loading}
Scroll