Klinische Pathologie | Gelre ziekenhuizen
Zorg beter voor elkaar

Klinische Pathologie

Op de afdeling Klinische Pathologie onderzoeken wij weefsels en losse cellen. Deze nemen wij af van patiënten tijdens operaties en puncties. Wij onderzoeken vervolgens de weefsels met een microscoop. Zo kunnen wij bepalen wat de aard van de ziekte of de afwijking is.

Direct naar:

Laborant onderzoekt materiaal


Hoe hoort u de uitslag?

Wij rapporteren de uitslag van het onderzoek aan uw huisarts of behandelend specialist. Uw huisarts of behandelend arts bespreekt vervolgens deze uitslag met u en doet u een voorstel voor eventuele verdere behandeling.

Accreditatie

De afdeling Klinische Pathologie van Gelre ziekenhuizen is voor alle diagnostiek die zij uitvoert, geaccrediteerd volgens de norm ISO 15189/accreditatienummer M118. Dit betreft zowel uitvoeren van histologisch, cytologisch, moleculair diagnostisch en postmortaal onderzoek alsook het interpreteren en rapporten van onderzoeksresultaten. Wanneer onderzoek wordt verricht dat niet onder onze accreditatie valt, dan wordt dit expliciet in het rapport vermeld.

Wanneer we onderzoek uitbesteden of materiaal voor consult aanbieden aan een extern laboratorium, dan hebben we tevoren de accreditatiestatus van het betreffende laboratorium gecontroleerd. In het onderzoeksrapport vermelden we het accreditatienummer van het externe laboratorium als ‘RvA M+accreditatienummer'.

Via de NVVP vindt u meer informatie over Postmortale Diagnostiek / ObductieComplementary Content
${loading}
Scroll