Trombosedienst | Gelre ziekenhuizen
Zorg beter voor elkaar

Trombosedienst

De Trombosedienst van Eurofins Gelre begeleidt mensen die bloedverdunners (een antistollingsmiddel) gebruiken. Het team van de Trombosedienst test uw bloedstolling, dit heet de INR-waarde. Vervolgens informeert de Trombosedienst u over de juiste dosering van uw antistollingsmedicijnen.


Medewerker Trombosedienst checkt de uitslag

Voor controle komt u naar één van onze prikpunten

Thuiscontrole voor patiënten die niet naar het ziekenhuis kunnen komen

Bij patiënten die om medische redenen niet in staat zijn naar een prikpunt te komen voor controle, komen wij op huisbezoek. Uw verwijzende arts of uw huisarts kan een huisbezoek bij ons voor u aanvragen. U hoeft hiervoor niet zelf online een afspraak te maken. Wij plannen voor u de afspraak.
Bij een huisbezoek komt onze collega tussen 8.00 en 15.30 uur bij u. Bent u op de dag dat we u thuis komen prikken niet aanwezig? Wilt u dit dan zo spoedig mogelijk telefonisch aan ons doorgeven?

Zelf thuis uw INR meten?

Wilt u leren om zelf thuis uw bloedstolling (INR) te meten? Vraag dit dan aan bij de Trombosedienst. U krijgt dan een training om via een vingerprik en een klein apparaat (Coaguchek) uw INR te bepalen. U hoeft dan niet meer naar een prikpost.
Lees er meer over in de folder onderaan deze pagina: ‘Zelfmanagement bij het gebruik van antistollingsmiddelen’.

Digitaal dossier via website en app

Bij de Trombosedienst kunt u gebruik maken van een online dossier via de beveiligde website www.digitaallogboek.nl en de Mijn Portavita app.
In dit digitale dossier staat:

 • Uw meest recente, en dus juiste, doseerkalender, op de avond van de prikdag;
 • Uw volgende prikafspraak;
 • Een overzicht van uw medicijnen (voor zover bekend bij de Trombosedienst);
 • Berichtenservice, u krijgt berichten en u kunt wijzigingen of bijzonderheden melden via het dossier.

Als u gebruik maakt van dit digitale dossier van de Trombosedienst, bent u sneller op de hoogte van uw antistolling dosering en is minder telefonisch contact nodig.

 • Wilt u hier gebruik van maken? Lees dan onderaan deze pagina de folder ‘Inzage in uw eigen dossier van de Trombosedienst’ en lever het ingevulde aanmeldformulier uit de folder in bij de Trombosedienst.
 • Wilt u meer weten over de app versie van dit dossier? Dan kunt u hier de handleiding lezen van de Mijn Portavita app

Contact met onze Trombosedienst

 • Spoedgeval? Bel dan:  055 - 581 12 08
  Buiten onze reguliere openingstijden vertelt ons antwoordapparaat u wat u kunt doen.
 • De Trombosedienst heeft een locatie in Apeldoorn en in Zutphen, zie hieronder de contactgegevens

door

Onze spreekuren

Woensdag- en donderdagmiddag van 13:00 tot 17:00 uur
signpost

Uw looproute in ons ziekenhuis

Volg looproute 117
call

Zo bereikt u ons

Ma t/m vr 8.30 - 12.30 en 13.30 - 17.00 uur

Bel 055 - 581 12 08
parking

Route en parkeren

Den Elterweg 77
7207 AE Zutphen

door

Onze spreekuren

Ma t/m vr 8.15 - 12.00 uur
call

Zo bereikt u ons

Bel 055 - 581 81 81
parking

Route en parkeren

John F Kennedylaan 32
7314 PS Apeldoorn

Veelgestelde vragen aan onze Trombosedienst

Er zijn dan geen beschikbare afspraakmogelijkheden meer voor u op deze locatie. De werkzaamheden aan de parkeervoorzieningen rondom het ziekenhuis vragen om zo min mogelijk verkeer van- en naar het ziekenhuis. De bloedafnamepost in de ziekenhuislocatie Apeldoorn is dan ook minder beschikbaar voor patiënten afkomstig van de huisarts/ trombosedienst. De bloedafnamepost in het ziekenhuis is  vooral beschikbaar voor patiënten van de specialisten en voor spoed bloedafnames (van de huisarts en specialist). Voor bloedafname kunt u uitstekend terecht bij een van onze andere bloedafnameposten.


Alleen wanneer er geen dosering voor vandaag bekend is of als de dosering van vandaag bijgesteld moet worden, wordt u door ons gebeld. Wij gaan ervan uit dat u de oude doseerkalender blijft volgen totdat u een nieuwe doseerbrief ontvangen heeft. 

Als u inzage heeft in uw eigen dossier bij de trombosedienst, staat uw nieuwe doseerkalender uiterlijk na 17 uur voor u klaar in uw dossier. Alleen bij dringende berichten zullen wij u ook telefonisch berichten.

Wij adviseren u om ’s avonds rondom het avondeten de tabletten in te nemen. U neemt uw hele dosering in één keer in. Door ’s avonds uw tabletten in te nemen kan de trombosedienst zo snel mogelijk bijsturen in de dosering van die dag als dit nodig is, door middel van een (telefonisch) bericht.

Mocht u echter liever op een ander moment innemen, dan is dat mogelijk. Wij horen dan graag wanneer u inneemt. Het is wel van belang dat u elke dag (ongeveer) om dezelfde tijd inneemt. Bijvoorbeeld altijd ’s ochtends bij het ontbijt of ’s avonds rondom het avondeten.

Over het algemeen kunt u een nieuwe kalender thuis verwachten op de dag nadat u geprikt bent. Mocht uw dosering voor dezelfde dag nog wijzigen (bij een te hoge, of een te lage INR) dan wordt u altijd dezelfde dag nog gebeld. In principe kunt u op de prikdag de dosering van de ‘oude’ kalender aanhouden.

Meet u zelf? Of heeft u inzage in uw dossier bij de trombosedienst? Dan hebt u inzage in uw eigen dossier en kunt u na 17.00 uur in Portavita uw definitieve kalender bekijken. Bij belangrijke berichten wordt u, ook als u zelf meet en/of inzage hebt, altijd nog gebeld.
Als de dosering tussentijds wordt aangepast, dit kan het geval zijn bij bepaalde medicijnen of als u een ingreep doorgeeft, krijgt u een aangepaste kalender. Hierop staat dan bijvoorbeeld ‘schema gewijzigd i.v.m. uw kuurtje’ of ‘schema aangepast i.v.m. uw ingreep’ of ‘prikdag vervroegd i.v.m. nieuwe medicatie’. Deze nieuwe kalender vervangt altijd uw oude kalender.

Met “spuitjes” worden heparinespuitjes bedoeld (bijvoorbeeld Fraxodi of Fraxiparine, maar er bestaan meer verschillende soorten). Deze werken ook bloedverdunnend, maar beïnvloeden niet uw INR. Zolang u deze spuitjes gebruikt wordt u minimaal tweemaal per week gecontroleerd.

U mag stoppen met deze spuitjes wanneer de trombosedienst dat aangeeft, over het algemeen als de INR stabiel goed is. U wordt hierover altijd gebeld. Bij twijfel of vragen kunt u op werkdagen contact opnemen met de trombosedienst.

Als u net begint met de antistollingstabletten, zult u de eerste periode regelmatig moeten prikken totdat we een stabiele INR hebben. Daarna hopen we steeds meer tijd tussen de metingen te kunnen laten zitten. Dit kan tot maximaal zes weken, mits uw INR stabiel is. Deze zes weken zijn wettelijk vastgesteld als maximale wegzendtermijn.

Als uw INR te hoog of te laag is, of als u nieuwe medicijnen gebruikt het zijn dat de wegzendtermijn weer verkort wordt. Ook als u ziek bent of een ingreep krijgt zal deze wegzendtermijn verkort worden.

In principe komt iedereen die dat graag wil in aanmerking voor zelfmanagement. Wij stellen hiervoor twee voorwaardes.

 1. Dat u het door ons georganiseerde trainingstraject doorloopt en
 2. Dat de verwachting is dat u minimaal zes maanden bij ons onder controle zult zijn. 

Indien er dringende redenen zijn om van deze voorwaarden af te wijken, neemt u dan telefonisch contact op met de trombosedienst om dit te bespreken.


Het trainingstraject bestaat uit een aantal afspraken met één van onze medewerkers in één van de ziekenhuizen. Tijdens dit traject leren wij u hoe u uzelf in de vinger kunt prikken met één van onze meters. Deze meter krijgt u van ons in bruikleen. Ook de naaldjes en stripjes die u nodig heeft, krijgt u van ons. Later in het traject leert u ook zelf doseervoorstellen doen, als u dit wilt. Veel van onze zelfmeters gebruiken het digitale logboek van Portavita, maar u hoeft geen beschikking te hebben over internet om te gaan zelfmeten en zelfdoseren. U kunt uw INR-uitslag en doseervoorstel ook telefonisch aan ons doorgeven.

De nieuwe middelen, ook wel NOAC’s (nieuwe orale anticoagulantia) of DOAC’s (directe orale anticoagulantia) genoemd, zijn niet voor iedereen geschikt.

Uw verwijzend specialist (meestal uw cardioloog, internist, longarts of neuroloog) of de huisarts kan samen met u bekijken of u in aanmerking komt voor één van deze middelen. Deze medicijnen kunnen niet door de trombosedienst worden voorgeschreven. Mocht u overgaan op één van de middelen (oa rivaroxaban, apixaban, dabigatran, edoxaban) dan kunnen wij u wel begeleiden met de overstap.

De therapeutische range waar u op ingesteld wordt, is afhankelijk van de indicatie tot antistolling en eventuele bijkomstige aandoeningen. Uw verwijzend specialist (meestal uw cardioloog, internist, longarts of neuroloog) of de huisarts, bepaalt de hoogte van uw therapeutische range.

Wanneer u graag lager ingesteld wil worden, of u houdt erg veel last van bloedingen, dan dient u dat te overleggen met uw verwijzend arts. Alleen hij kan daar over beslissen.

Meld uw vakantie altijd zodra u die gepland heeft bij de trombosedienst. Wij houden dan voor de controles zoveel mogelijk rekening met uw vakantie. Ook krijgt u een paar dagen voor uw vertrek een vakantiebrief mee in de taal van het land waar u naar toe gaat, waarop uw indicatie, uw laatste drie INR-uitslagen en de daarbij horende gemiddelde doseringen vermeld staan. Als u stabiel bent krijgt u een dosering tot na uw vakantie, maximaal zes weken. Hebt u een wisselende INR of bent u kort geleden begonnen met antistolling dan is het verstandig om tijdens de vakantie een INR te laten bepalen in een lokaal ziekenhuis. Bent u zelfmeter, dan adviseren wij u altijd om de meter en strips mee te nemen op vakantie. Mocht er controle nodig zijn, dan kunt u altijd zelf de INR meten en hoeft u niet naar een buitenlands ziekenhuis.

Gaat u lang op vakantie (langer dan zes weken) of bent u nog niet stabiel ingesteld, dan bestaat er de mogelijkheid van zelfmeten, waarbij u een zelfmeetapparaat van ons in bruikleen krijgt. Dit moet echter ruim van te voren geregeld worden, dus wilt u hier van gebruik maken? Meld dit dan zodra uw vakantieperiode bekend is.
Als u niet wilt zelfmeten of dit te laat met ons overlegt, kan de mogelijkheid bestaan dat we u vragen tijdens uw vakantie een controle te laten doen in een buitenlands ziekenhuis.

Op uw kalender staat een prikdag aangegeven. Mocht het u niet lukken op die dag te komen prikken dan kunt u een andere dag rondom deze prikdatum naar een prikpost komen. Let op, niet elke prikpost is dagelijks geopend.

Als u dezelfde dag ontdekt dat u de tabletjes vergeten bent dan kunt u deze alsnog innemen. Komt u er de volgende dag achter, overleg dan met de trombosedienst. Neem nooit zonder overleg meer tabletten in dan op uw doseerkaart wordt aangegeven.

Voor overleg kunt u de trombosedienst bellen via 055  581 12 08. Buiten kantooruren krijgt u te horen hoe u contact kunt opnemen voor dringende vragen.

Als u advies wilt over hoeveel tabletten nu in te nemen, omdat u eerder bent vergeten in te nemen, kunt u de gegeven aanwijzingen opvolgen en hierover advies vragen.

Neemt u altijd de eerstvolgende werkdag contact op met de trombosedienst. Gebeurt het vaker dat u tabletjes vergeet, meld dit dan bij de eerstvolgende bloedafname.

Als u last heeft van complicaties van de antistolling (bijvoorbeeld een bloedneus, (spontane) blauwe plekken of een wond die maar blijft bloeden) neemt u dan contact op met de trombosedienst.

Hebt u een zeer hevige bloeding of bent u ernstig gevallen belt u dan met de spoedlijn van de huisarts of buiten werktijden de huisartsenpost. Als de heftige bloeding is verholpen is het verstandig om alsnog contact op te nemen met de trombosedienst voor een advies over de inname van uw antistollingsmiddelen.

Als u koorts heeft, of last heeft van braken en of diarree horen wij dat altijd graag. Dit kan namelijk van invloed zijn op uw INR.

Ook als u medicijnen krijgt, bijvoorbeeld een antibioticumkuur, dan kunt u dit het beste direct of op de eerstvolgende werkdag melden aan de trombosedienst. Het kan zijn dat we uw kalender aanpassen, of aan u vragen wat eerder te komen voor controle.

Neem bij veranderingen in uw medicatie, of bij nieuwe medicijnen altijd op de eerstvolgende werkdag contact met de trombosedienst op.

U kunt ons telefonisch bereiken via 055 - 581 12 08 of een berichtje sturen via de berichtenservice (als u zelfmeter bent of als u inzage hebt aangevraagd). Wij zullen zo nodig contact met u opnemen door u te bellen en/of door u de volgende werkdag een aangepaste kalender te sturen.

Wanneer u door ziekte, of na een operatie, niet in staat bent om naar de prikpost te komen dan kunt u, na overleg, thuis geprikt worden. Het kan zijn dat u op een andere dag aan huis geprikt wordt dan wanneer u naar een prikpost gaat. Neem hierover tijdig contact met ons op, aangezien wij niet dagelijks in elke wijk komen.

Mocht u koorts hebben of last hebben van braken en/of diarree, neem dan altijd contact met ons op. Het kan zijn dat uw kalender dan iets wordt aangepast of dat wij u eerder prikken.
Is het structureel nodig dat u thuis geprikt moet worden, dan dient u een verklaring van de huisarts te overleggen dat u niet in staat bent naar de prikpost of polikliniek te gaan.

Ga door met uw kalender en overleg op de eerstvolgende werkdag met de trombosedienst of er een aanpassing van uw schema wenselijk is

Over het algemeen kunt u de nieuwe kalender thuis verwachten op de dag nadat u geprikt bent.

Een enkele keer komt het voor dat de kalender vertraging op loopt en dat u niet direct de volgende dag de kalender in huis hebt. U gaat in dat geval door met het schema op uw oude brief en u belt de eerstvolgende werkdag met de trombosedienst.

Neem op een werkdag contact op met de trombosedienst via 055 581 1208 en vraag om een duplicaat van uw kalender. Zij kunnen digitaal uw kalender inzien en u ook de dagdosering doorgeven. De eerstvolgende werkdag ontvangt u dan het duplicaat van uw kalender.

Buiten kantooruren kunt u hetzelfde telefoonnummer bellen, u krijgt dan te horen hoe u contact kunt opnemen voor dringende vragen. Als u de dosering voor de dag niet weet, kunt u de gegeven aanwijzingen opvolgen en uw dosering navragen. Vraag de eerstvolgende werkdag daarna alsnog uw kopie van de doseerkalender op bij de trombosedienst.

Het ziekenhuis zal u weer aanmelden bij de trombosedienst en geeft u een doseeradvies mee tot aan de eerstvolgende controle bij de trombosedienst.

Wanneer dat onverhoopt niet zo is, neem dan contact op met de afdeling waar u vandaan komt en vraag een doseeradvies voor de ontbrekende dagen. Mocht u twijfelen over de dosering dan kunt u altijd op werkdagen contact met ons opnemen.

Gaat u voor langere tijd naar het buitenland? Dan is het praktisch dat u zelf gaat meten en eventueel ook zelf gaat doseren.

U kunt de apparatuur in bruikleen krijgen. Meldt u zich zo spoedig mogelijk bij de trombosedienst.
Als u graag inzage wilt in uw dossier, kunt u contact met ons opnemen. Via ons kunt u een gebruikersnaam en wachtwoord krijgen om in te loggen in uw digitaal dossier.

U kunt uw kalender hier opvragen, maar ook onder andere gebruik maken van de berichtenservice.
Complementary Content
${loading}
Scroll