IC-nazorg-polikliniek | Gelre ziekenhuizen
Zorg beter voor elkaar

IC-nazorg-polikliniek

Wanneer u een langere periode op de IC heeft gelegen, komt u in aanmerking voor ons speciale nazorg traject. Via onze IC-nazorg-polikliniek krijgt u extra begeleiding nadat u uit het ziekenhuis bent ontslagen. Deze extra begeleiding helpt u in uw verdere hersteltraject. Als deze nazorg op u van toepassing is, nemen wij contact met u op. U kunt ons natuurlijk ook zelf laten weten als u behoefte heeft aan nazorg.

IC-nazorg verpleegkundige in gesprek met ex IC-patiënt en partner

Problemen tijdens uw herstelfase

Als u herstelt van een langere IC-opname, dan kunt u te maken hebben met diverse klachten en/of problemen. Denk hierbij aan moeheid, concentratie- en of slaapproblemen. Maar ook de communicatie over uw zorgbehoefte thuis tussen u en zorgverleners is soms lastig. Met dit soort klachten en/of problemen helpen wij u bij onze IC-nazorg polikliniek.

Vragen na uw IC-opname?

Het is heel goed mogelijk dat u na ontslag uit het ziekenhuis nog vragen heeft. Of misschien heeft u behoefte om over uw verblijf op de IC te praten? Neem dan gerust contact op met onze IC-nazorg polikliniek, ook al is het maanden na uw ontslag. U kunt bellen met:

  • mevrouw de Zwart: 055 - 581 8457 / 8451 (links op de foto)
  • mevrouw Hovingh: 055 - 581 8457 / 8451 (rechts op de foto)


Daarnaast is er een initiatief om ex-IC-patiënten met elkaar in contact te laten komen. U kunt lotgenoten ontmoeten via een zogenaamd IC-café. Het eerste café is in december 2018 gestart in Tilburg. In de IC-regio MONICO is een werkgroep IC-nazorg gevormd. De bedoeling is om een draaiboek te delen met elkaar zodat in alle deelnemende ziekenhuizen in de regio een dergelijke terugkomdag kan worden georganiseerd.

Complementary Content
${loading}
Scroll