Expertisecentrum voor IC Revalidatie (ExpIRA) | Gelre ziekenhuizen
Zorg beter voor elkaar

Expertisecentrum voor IC Revalidatie: ExpIRA

Het Expertisecentrum IC Gelre ofwel Expertisecentrum voor Intensive Care Revalidatie Apeldoorn (ExpIRA) is er voor patiënten die langdurig op de intensive care worden behandeld. Wij streven ernaar de organisatie en het aanbod van zorg tijdens alle fases van het behandel- en herstelproces te optimaliseren. In Nederland komt een dergelijke organisatiestructuur op veel plaatsen langzaam tot stand. Meestal ontbreekt het echter aan structuur, expertise, afstemming en coördinatie om langdurige IC-patiënten optimale zorg te kunnen bieden.

Wij zijn er trots op dat wij in oktober 2023 opnieuw erkend zijn als expertisecentrum door de Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen (STZ). De komende jaren werken wij verder aan innovaties en verbeteringen van de patiëntenzorg voor de ernstig zieke IC-patiënten.

IC-verpleegkundige houdt hand IC-patiënt vast

Missie ExpIRA

Wij willen de zorg voor patiënten die langdurig op de intensive care worden behandeld coördineren, optimaliseren en verder verbeteren. Dat doen wij via onderzoek, zowel tijdens de IC-behandelingsfase in het ziekenhuis als in de revalidatieomgeving en in de thuissituatie. Met als doel dat de patiënt zo snel en doelmatig mogelijk autonomie bereikt met een optimale kwaliteit van leven. De patiënt en familieleden worden hierbij actief betrokken om zorgaanbod en verwachtingen op elkaar af te stemmen.

Gezondheidsproblemen bij langdurige IC-opname

Wanneer een patiënt na een fase met ernstige acute ziekte(n) herstellende is op een IC-afdeling, treden vaak andere problemen op de voorgrond zoals:

 • ernstige spierzwakte
 • slikstoornissen
 • concentratie en slaapstoornissen
 • cognitieve disfunctie
 • ademhalingsstoornissen met moeizame ontwenning van de beademingsapparatuur
 • vermoeidheid
 • post traumatische stress
 • depressie en angst
 • coördinatie van zorg

Coördinatie van zorg

Al deze gezondheidsproblemen hebben ook een fikse impact op de naaste familieleden en vragen veel van alle betrokken zorgverleners. Het gaat hierbij vooral om de IC-patiënten die langer dan 2 weken op de IC behandeld worden. Coördinatie van de zorg voor deze patiëntengroep is essentieel om deze optimaal en doelmatig te laten plaatsvinden. Dit betreft niet alleen de zorg op de IC-afdeling zelf, maar ook de zorg na ontslag naar de verpleegafdeling, of naar een verpleeghuis of revalidatiekliniek.

De intensieve en multidisciplinaire zorg voor IC-revalidatiepatiënten wordt momenteel helaas vaak te versnipperd aangeboden en is, ondanks alle inspanningen van het IC-team, vaak incompleet. De werkdruk op de IC is hoog en de zorg voor acute problematiek heeft vanzelfsprekend voorrang boven de andere afgesproken zorgverlening. Denk hierbij aan actieve mobilisatie (bewegen), activeren via cognitieve training, hulp bij slikken en eten, training van ademhalingsspieren en hernieuwde kennismaking met de buitenlucht. Gevolg is dat de revalidatiezorg op de IC geassocieerd wordt met een ongewenste vertraging in het herstelproces. De revalidatiearts en de ergotherapeut spelen in deze fase een cruciale rol.

IC-nazorg verpleegkundige in gesprek met ex IC-patiënt en partner

IC-nazorg polikliniek als een van de eerste in Nederland

Onze IC-nazorg polikliniek bestaat al sinds 2009. We waren een van de eerste in Nederland die hiermee zijn gestart, dus hebben al de nodige ervaring opgedaan. Inmiddels hebben we aansluiting gezocht bij de IC-nazorg poliklinieken in het regionale samenwerkingsverband IC-zorg MONICO. Met elkaar werken we aan standaardisatie van de zorg voor ex IC-patiënten in onderzoeksverband.

Daarnaast is er een initiatief om ex IC-patiënten met elkaar in contact te laten komen. Lotgenoten kunnen elkaar ontmoeten via een zogenaamd IC-café. Het eerste café is in december 2018 gestart in Tilburg.

Meer informatie

Wilt u meer weten over ons expertiscentrum voor IC Revalidatie? Dan kunt u contact opnemen met:

 • Dr. Peter E. Spronk, voorzitter ExpIRA en intensivist
 • Tel. 0031 (0)55  581 84 50
 • Email: expira@gelre.nl

Dr. Peter Spronk

Complementary Content
${loading}
Scroll