Wetenschappelijk onderzoek op de IC door ExpIRA | Gelre ziekenhuizen
alert
Voorkom verspreiding infectieziekten

Welkom in Gelre. Help ons verspreiding van infectieziekten zoals griep en het coronavirus te voorkomen: klik hier

alert
Openingstijden en bezoektijden Pinksteren 2023

Voor meer informatie over de openingstijden en bezoektijden: klik hier

Zorg beter voor elkaar

Wetenschappelijk onderzoek op de IC door ExpIRA

Op de IC-afdeling wordt al sinds jaar en dag wetenschappelijk onderzoek gedaan. Dr. Peter Spronk is bij vele nationale en internationale projecten betrokken om meer inzicht te krijgen in onze IC-zorg. Niet alleen de ontwikkelingen daarin, maar ook de manier om die verbeterde inzichten te vertalen naar de dagelijkse praktijk. Samen met dr. José Hofhuis, die mede onder zijn leiding haar promotietraject heeft afgerond naar de kwaliteit van leven van IC patiënten ná de IC-fase, blijft hij enthousiast betrokken bij nieuwe ontwikkelingen.

Dr. Spronk bij posters met resultaten wetenschappelijk onderzoek

De hoofdonderzoekers van ExpIRA

                 

Dr. Peter Spronk                                                      Dr. José Hofhuis 

Lopende onderzoeksprojecten ExpIRA

 • Onderzoek naar de kwaliteit van leven van patiënten 10 jaar na verblijf op de IC
 • Hoe bevorderen we de rol van de patiënt als “mede-behandelaar” tijdens het herstelproces op de IC, onder andere door ontwikkeling van oefen-games
 • Wat is de invloed van coping op het herstelproces van IC patiënten?
 • Wat is de zorgbehoefte nadat ex IC-patiënten uit het ziekenhuis zijn ontslagen?
 • Hoe kunnen langdurige klachten van IC-patiënten het beste in kaart worden gebracht en worden behandeld?
 • Kan de kwaliteit van de zorg aan langdurig te behandelen IC-patiënten wellicht beter op een gespecialiseerde afdeling plaatsvinden?
 • Wat zijn de kosten van de IC-behandeling in relatie tot de gezondheidswinst?
 • Hoe beleven patiënten dorst tijdens en na hun IC-behandeling?
 • Wat is de invloed van lawaai op verwardheid, slaapkwaliteit en welbevinden?
 • Hoe kan voeding geoptimaliseerd worden op alle momenten van het IC-behandelproces?
 • Hoe kan het herstel van spieren beter in kaart worden gebracht via ECHO-grafie?

Samenwerkingsverbanden

Als expertisecentrum werken we samen aan projecten en onderzoeken met afdelingen van ziekenhuizen en universiteiten in Nederland en wereldwijd. Zo delen we kennis en ervaring met elkaar. Hieronder een overzicht van onze samenwerkingsverbanden:

 • Afdeling IC UMC Amsterdam, Radboud MC en Erasmus MC
 • Afdeling psychologie, Universiteit van Amsterdam
 • Lane Fox respiratory unit, Londen, Verenigd Koninkrijk
 • REMEO post-IC herstellingscentrum, Stockholm, Zweden
 • Afdeling fysiotherapie en revalidatie, Universiteit van Melbourne, Australië
 • Afdeling neurochirurgie en slikstoornissen, Universiteit van Münster, Duitsland
 • Afdeling IC en slikstoornissen, Johns Hopkins Universiteit, Baltimore, USA
 • Afdeling IC en slaapstoornissen, Universiteit van San Diego, USA
 • Afdeling IC, Duke University, Durham, USA
 • Afdeling IC, Queen’s universiteit, Belfast, Ierland
Complementary Content
${loading}
Scroll