Wetenschappelijk onderzoek op de IC door ExpIRA | Gelre ziekenhuizen
Zorg beter voor elkaar

Wetenschappelijk onderzoek op de IC door ExpIRA

Op de IC-afdeling wordt al sinds jaar en dag wetenschappelijk onderzoek gedaan. Dr. Peter Spronk is bij vele nationale en internationale projecten betrokken om meer inzicht te krijgen in onze IC-zorg. Niet alleen de ontwikkelingen daarin, maar ook de manier om die verbeterde inzichten te vertalen naar de dagelijkse praktijk. Samen met Marleen Flim (IC-verpleegundige en verplegingswetenschapper), Ingrid van Iperen (fysiotherapeut-epidemioloog) en Marnix Kuindersma (internist-intensivist), blijft hij enthousiast betrokken bij nieuwe ontwikkelingen.

Dr. Spronk bij posters met resultaten wetenschappelijk onderzoek

De hoofdonderzoekers van ExpIRA


Dr. Peter Spronk, dr. José Hofhuis, Marleen Flim, Ingrid van Iperen.

Lopende onderzoeksprojecten ExpIRA

 • Onderzoek naar de kwaliteit van leven van patiënten na verblijf op de IC
 • Hoe bevorderen we de rol van de patiënt als “mede-behandelaar” tijdens het herstelproces op de IC, onder andere door ontwikkeling van oefen-games
 • Hoe kunnen patiënten en naasten het beste geïnformeerd worden over alles wat er op de IC gebeurt?
 • Wat is de invloed van coping op het herstelproces van IC patiënten?
 • Hoe kunnen interactieve spellen het beste worden ingezet om de fysieke en cognitieve toestand van de patiënt te verbeteren?
 • Wat is de zorgbehoefte nadat ex IC-patiënten uit het ziekenhuis zijn ontslagen?
 • Hoe kunnen langdurige klachten van IC-patiënten het beste in kaart worden gebracht en worden behandeld?
 • Kan de kwaliteit van de zorg aan langdurig te behandelen IC-patiënten wellicht beter op een gespecialiseerde afdeling plaatsvinden?
 • Wat zijn de kosten van de IC-behandeling in relatie tot de gezondheidswinst?
 • Hoe beleven patiënten dorst tijdens en na hun IC-behandeling?
 • Wat is de invloed van lawaai op verwardheid, slaapkwaliteit en welbevinden?
 • Hoe kan voeding geoptimaliseerd worden op alle momenten van het IC-behandelproces?
 • Hoe kan het herstel van spieren beter in kaart worden gebracht via ECHO-grafie?

Samenwerkingsverbanden

Als expertisecentrum werken we samen aan projecten en onderzoeken met afdelingen van ziekenhuizen en universiteiten in Nederland en wereldwijd. Zo delen we kennis en ervaring met elkaar. Hieronder een overzicht van onze samenwerkingsverbanden:

 • Afdeling IC UMC Amsterdam, Radboud MC en Erasmus MC
 • Afdeling psychologie, Universiteit van Amsterdam
 • Lane Fox respiratory unit, Londen, Verenigd Koninkrijk
 • REMEO post-IC herstellingscentrum, Stockholm, Zweden
 • Afdeling fysiotherapie en revalidatie, Universiteit van Melbourne, Australië
 • Afdeling neurochirurgie en slikstoornissen, Universiteit van Osnabrück, Duitsland
 • Afdeling IC en slikstoornissen, Cleveland University, USA
 • Afdeling IC en slaapstoornissen, Universiteit van San Diego, USA
 • Afdeling IC, Duke University, Durham, USA
 • Afdeling IC, Wakeforest University, Winston-Salem, USA
 • Afdeling IC, Queen’s universiteit, Belfast, Ierland
Complementary Content
${loading}
Scroll