Wie zijn betrokken bij ExpIRA? | Gelre ziekenhuizen
Zorg beter voor elkaar

Wie zijn betrokken bij ExpIRA?

Sinds 2000 heeft dr. José Hofhuis in nauwe samenwerking met dr. Peter Spronk prachtig onderzoek gedaan naar de lange termijn effecten van IC-behandeling op de kwaliteit van leven van IC-patiënten na ontslag van de IC en uit het ziekenhuis. Dr José Hofhuis is in 2022 met pensioen gegaan, maar is nog wel betrokken bij het onderzoek van ExpIRA gezien haar uitgebreide ervaring op dit gebied.

Het team dat betrokken is bij ExpIRA

Het team is versterkt met Marleen Flim, verplegingswetenschapper en Ingrid van Iperen, fysiotherapeut en epidemioloog. Daarnaast is de inzet van IC-verpleegkundigen Lisa de Zwart, Aly Hovingh, Nienke Edelman en Bea Riekerk onmisbaar als coördinatoren van de IC-nazorg polikliniek. Dit geldt ook voor dr. Anke Kröner die de organisatie en coördinatie van het zorgpad IC voor de IC-langligger op zich heeft genomen. Zo werd onder andere een “langligger bespreking” (LLB) ingevoerd. Tijdens die LLB wordt bij alle patiënten die langer dan 1 week op de IC behandeld worden iedere het beleid afgestemd. Dit leidt tot een betere continuïteit van de zorg en een tijdige bespreking van eventuele dilemma’s. De LLB zal worden geëvalueerd in 2024. Alle intensivisten zien in principe patiënten op de IC-nazorg polikliniek, maar met name Greetje van der Wal, Peter Spronk en Alex Katinakis spannen zich hiervoor in.

Intensivist Annemarije Braber heeft de contacten met de verpleeghuisartsen in de regio mogelijk gemaakt. Zij stemt regelmatig met hen af, onder andere vanwege de nascholingen voor specifieke problematiek bij beademde patiënten en bij patiënten die een tracheostoma nodig hebben om luchtweg-zorg te vergemakkelijken.

Complementary Content
${loading}
Scroll