Verpleegafdeling MDL, ONCO en CHIR (A6) | Gelre ziekenhuizen
Zorg beter voor elkaar

Verpleegafdeling MDL, Onco en Chir (A6) - Apeldoorn

Op onze Verpleegafdeling A6 verplegen we patiënten:

  • met een maag-, darm- en leveraandoening (gastrologie en enterologie)
  • van afdeling Oncologie (kankergeneeskunde)
  • voor kort verblijf van afdeling Chirurgie

Wanneer komt u op onze afdeling?

Patiënten op onze Verpleegafdeling A6 staan onder behandeling van een:

  • maag-, darm- en lever-arts (MDL-arts)
  • gastro-enterologisch chirurg
  • oncoloog, een thoraxchirurg (thorax = borstgebied) of een
  • chirurg die gespecialiseerd is in kort-verblijf-chirurgie

Onze verpleegkundigen op A6 zijn gespecialiseerd in deze verschillende vakgebieden.

Bezoektijden

Bekijk onze actuele bezoektijden op de bezoektijdenpagina.

Contact met Verpleegafdeling A6 MDL, Onco, Chir?

  • Ons telefoonnummer: 055 – 581 86 51
  • Uw looproute in ons ziekenhuis: 110

Complementary Content
${loading}
Scroll