Uw verblijf | Gelre ziekenhuizen
Zorg beter voor elkaar

Uw verblijf

Bent u of wordt u binnenkort opgenomen in Gelre ziekenhuizen? Op deze pagina leest u meer informatie over uw verblijf op een verpleegafdeling.

  • Zodra u op de verpleegafdeling bent gekomen, krijgt u een polsbandje om. Zo is het voor al onze medewerkers altijd duidelijk wie u bent.
  • Naast de deur van uw kamer hangt een bordje met uw achternaam. Zo kunt u zelf en uw bezoek uw kamer makkelijk vinden. Dit geldt ook voor zorgverleners, zodat zij – zeker in acute situaties – snel uw kamer kunnen vinden. Wilt u niet dat uw achternaam zichtbaar is op het naambordje? Vraag dan aan de verpleegkundige om uw naam weg te halen.
  • Alle gegevens over uw medische behandeling legt de arts vast in uw elektronisch patiëntendossier (EPD).
  • Ook uw verpleegkundige gegevens en persoonlijke wensen staan in uw patiëntendossier.
  • Uw patiëntendossier kunt u zelf inzien na inloggen met DigiD op mijngelre.nl.

Artsen en verpleegkundigen op de afdeling

Uw behandelend arts is eindverantwoordelijk voor uw medische behandeling. Hij of zij bespreekt met u welke onderzoeken u krijgt en wat de voorgestelde behandeling inhoudt. Ook vertelt de arts u meer over het gebruik van geneesmiddelen, de operatie en of het onderzoek en wanneer u weer uit bed mag.

Verpleegkundigen zijn verantwoordelijk voor de verpleegkundige zorg. Deze zorg gaat dag en nacht door, waardoor zij elkaar regelmatig afwisselen. Soms krijgt u te maken met een gespecialiseerde verpleegkundige. Denk aan een diabetesverpleegkundige, oncologieverpleegkundige of stomaverpleegkundige.

  • Heeft u vragen over de verzorging en de gang van zaken op de afdeling? Stel ze dan aan de verpleegkundige.
  • Heeft u vragen over uw medische behandeling of gevolgen hiervan? Stel deze dan aan uw behandelend arts.

Opleidingsziekenhuis

Gelre ziekenhuizen is een opleidingsziekenhuis. Dit betekent dat ook medewerkers in opleiding betrokken kunnen zijn bij uw behandeling en verzorging. Zij doen dit altijd onder verantwoordelijkheid van hun opleider. Afhankelijk van de opleiding is dat een arts, een verpleegkundige of andere medewerker. Wilt u niet behandeld worden door een medewerker in opleiding? Maak dit dan kenbaar aan uw behandelend arts.

Na de behandeling

Na de behandeling, operatie of het onderzoek komt u terug op de verpleegafdeling (soms met tijdelijke opvang op de intensive care als tussenstop) om te herstellen. Als u uit bed mag, kunt u ook tijdelijk de verpleegafdeling verlaten (tenzij anders is afgesproken). Er is een aantal voorzieningen in het ziekenhuis aanwezig, zoals een restaurant en diverse winkels. Meld wel uw afwezigheid bij een verpleegkundige, zodat u altijd opgeroepen kunt worden.

Complementary Content
${loading}
Scroll