Naar huis na uw opname | Gelre ziekenhuizen | Gelre ziekenhuizen
Zorg beter voor elkaar

Naar huis na uw opname

De arts en de verpleegkundige bepalen wanneer u naar huis kunt. Zij proberen zo vroeg mogelijk tijdens de opname met u af te spreken wanneer u met ontslag kunt, zodat het thuisfront hier tijdig op in kan spelen. 

Bij een dagopname is dat dezelfde dag. Bij een langere opname hangt het af van de behandeling en uw gezondheidstoestand. De behandelend arts en de verpleegkundige bespreken zo nodig het vervolg van uw behandeling met u.

Houdt u aan de afspraken die u maakt over uw behandeling

Vraag wat u thuis wel of niet mag doen in verband met uw herstel.

  • Laat het weten als u twijfelt over de adviezen die u krijgt of als iets niet duidelijk is.
  • Uw ontslag is meestal ‘s ochtends. Het vervoer vanuit het ziekenhuis moet u zelf regelen. Maakt u gebruik van een (rolstoel)taxi? Houd er dan rekening mee dat u deze zelf direct en contant moet betalen. Als de rekening hiervan thuisgestuurd moet worden, betaalt u namelijk een hoger bedrag.
  • Uw huisarts en zorgverzekeraar krijgen bericht over uw ontslag uit het ziekenhuis. Als u moet terugkomen voor een controle, maakt de secretaresse van de afdeling een afspraak voor u.

Zorg of hulp na ontslag en Transferbureau

Het kan zijn dat u na uw verblijf in het ziekenhuis thuis hulp nodig heeft. Of dat u (tijdelijk) naar een verzorgingshuis of verpleeghuis gaat. Voordat u met ontslag gaat, stelt een verpleegkundige van het Transferbureau vast welke zorg of hulp u nodig heeft. Het Transferbureau regelt ook de indicatiestelling en de aanmelding bij de thuiszorg of verpleeg- en verzorgingshuizen.

Acceptatie voorkeuren

Is er geen plek in het ‘huis’ van uw voorkeur en accepteert u of uw familie/naasten de voorgestelde alternatieve plek niet? Dan moet u zelf voor een passende plek zorgen vóór de ontslagdatum. Deze datum wordt bepaald door uw behandelend arts.
Bent u wilsbekwaam? Dan is uw keuze van voorkeur leidend en moet uw familie of naaste ook uw keuze accepteren.

Lees verder in de folder:  Transferbureau Nazorg na uw opname

Complementary Content
${loading}
Scroll