Echo Punctie

Binnenkort komt u bij ons op de afdeling Radiologie voor een punctie of bioptie. Het doel hiervan is dat er met een naald bij u een stukje weefsel (biopt), een aantal weefselcellen of wat vocht (punctie) wordt weggenomen zodat dit later in een laboratorium microscopisch kan worden onderzocht.

De huid wordt gedesinfecteerd en u krijgt zo nodig een plaatselijke verdoving (lidocaïne). Daarna wordt er, bij een bioptie, een sneetje van enkele millimeters in de huid gemaakt waar de naald doorheen past. Bij een punctie is zo’n sneetje doorgaans niet nodig. Het aanprikken wordt door een radioloog en een laborant onder echogeleide gedaan omdat met behulp van de echobeelden nauwkeurig de plaats kan worden bepaald waar gepuncteerd of gebiopteerd moet worden.

Om er zeker van te zijn dat er voldoende vocht of weefsel wordt verzameld, kan het zijn dat er meerdere keren moet worden geprikt. Tijdens het onderzoek houden de radioloog en laborant u op de hoogte van wat er gebeurt. Bij sommige puncties is het, in verband met nazorg, nodig dat u één of meerdere dagen opgenomen wordt op een verpleegafdeling. Als dat bij u het geval is, dan heeft de behandelend arts dit met u besproken.

Voorbereiding:
Wanneer u bloedverdunners gebruikt, is het van belang dat u dit gebruik in overleg met uw arts aanpast om de kans op een nabloeding zoveel mogelijk te beperken. In principe kunt u andere medicijnen gewoon innemen

Complicaties:
De kans op complicaties is gering. In enkele gevallen kunnen de volgende complicaties zich voordoen:

  • Napijn 
  • Nabloeding/blauwe plek/lage bloeddruk
  • Bloed in de urine (na nierbioptie)
  • Klaplong (na punctie of bioptie in (de buurt van) de longen)
  • Buikvliesirritatie door galuittreding (na leverbioptie)

Bij pijnklachten kunt u, als u bent opgenomen, de verpleegkundige om pijnstillers vragen. Thuis kunt u bijvoorbeeld paracetamol 500 mg (max. 6 tabletten/24 uur) innemen.

Nazorg:
Bij een nierbioptie is het nodig dat u 24 uur bedrust houdt. Hiervoor wordt u opgenomen op een verpleegafdeling. Het is goed om extra te drinken.
Bij een leverbioptie via de rechter zij blijft u twee uur op de rechter zij liggen en houdt u daarna nog twee uur bedrust. Hiervoor is een dagopname noodzakelijk.

Uitslag van het onderzoek: 
De schriftelijke uitslag van het onderzoek is na ongeveer 5 werkdagen bekend. Voor informatie over de uitslag kunt u terecht bij uw behandelend arts

Begeleiding: 
Hoewel de radiologen en radiologisch laborant(e) begrip hebben voor het feit dat uw eventuele begeleider/ster een grote steun voor u betekent bij een ziekenhuisbezoek, wordt hen gevraagd de onderzoekkamer tijdens het onderzoek te verlaten en te wachten in het kleedkamertje of in de wachtkamer. Het verrichten van een onderzoek vergt uiterste concentratie van de onderzoeker. Wij vragen u begrip voor deze gang van zaken.                                                       

Deze website gebruikt cookies om u de best mogelijke ervaring te geven.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren en gebruik te maken van de verschillende functies op de website.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor u een betere gebruikerservaring krijgt.
Online surfgedrag/reclamecookies
Deze cookies worden enkel ingezet voor het kunnen afspelen van YouTubevideo's via onze website. Er worden dus geen gegevens verzameld voor reclamedoeleinden.

Meer weten