Spreekuur slaapapneu | Gelre ziekenhuizen
alert
Voorkom verspreiding infectieziekten

Welkom in Gelre. Help ons verspreiding van infectieziekten zoals griep en het coronavirus te voorkomen: klik hier

alert
Afspraak in Gelre Apeldoorn of Zutphen?

Dan meldt u zich aan met uw identiteitsbewijs bij de aanmeldzuil in de centrale hal. Lees meer en bekijk de film over aanmelden: klik hier

Zorg beter voor elkaar

Spreekuur slaapapneu

Een ongestoorde nachtrust is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Ongeveer de helft van de mannen boven de veertig jaar snurkt regelmatig. Drie tot zes procent van de mannen uit die leeftijdsgroep en twee procent van de vrouwen lijdt aan het slaapapneu syndroom.

Wat is het slaapapneu syndroom?

Soms haalt u tijdens het slapen even geen adem, dat heet apneu. Een enkel apneu is niet gevaarlijk. Maar als u ’s nachts regelmatig (bijna) stopt met ademen en als deze perioden vrij lang duren, dan kunt u lijden aan het obstructief slaapapneu syndroom (OSAS).

Vaak maakt u dan bij het ademen na een apneu een snurkend geluid. U zelf merkt niets van deze apneus, maar voor uw eventuele partner kan het echter zeer beangstigend zijn.

Hoe verloopt het slaapapneu spreekuur?

Voor het slaapapneu spreekuur heeft u een verwijzing van de huisarts nodig.
Daarna onderzoeken de longarts en de keel-, neus- en oorarts u.
Vervolgens gaan we kijken naar uw nachtelijke ademhaling. Dit onderzoek heet de Slaapapneu registratie.

Behandelteam

De longartsen, kno-artsen, kaakchirurgen en neurologen werken nauw samen bij het onderzoek en de behandeling van patiënten met ademstoornissen tijdens de slaap, problematisch snurken en/of ernstige moeheid overdag. Betrokken specialisten bepalen tijdens of direct na het gemeenschappelijke spreekuur, de gewenste voorzetting van het onderzoek: welke aanvullende onderzoeken moeten gedaan worden, is er slaaponderzoek noodzakelijk, en zo ja welk type slaaponderzoek?
Zij zetten zich in om te zorgen voor een:

  • multidisciplinaire aanpak: diverse specialismen werken nauw samen
  • korte wachttijd
  • consultatie van de verschillende specialisten op één dag
  • snelle bespreking van de testresultaten
  • snelle start van de juiste behandeling
  • laagdrempelig contact met behandelaars
  • speciaal spreekuur voor CPAP/APAP ('slaapmasker')
  • mogelijkheid tot slaapregistratie thuis
  • slaapregistratie voor patiënten met hartfalen en/of hartritmestoornissen

Intake en onderzoeken

De kno-arts onderzoekt de precieze situatie in de neus en keelholte en van de kaken. De longarts richt zich vooral op de precieze aard van de ademstoornissen ’s nachts, de relatie met eventuele longaandoeningen en kijkt naar risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Meestal wordt er bloedonderzoek en een ECG gedaan en wordt een nachtelijke slaapregistratie afgesproken.

Hartfalenpatiënten hebben een sterk verhoogd risico op een obstructief slaapapneu syndroom (OSAS), maar vooral op een centraal slaap apneu syndroom (CSAS). Dit gaat vooral gepaard met apneus. Snurken kan, maar is veelal afwezig. Een slaapregistratie detecteert deze apneus en de behandeling met een voor hartfalen specifiek beademingsapparaat moet de apneus voorkomen. Hierdoor wordt het hart gedurende de nacht niet meer te zwaar belast. Eén op de twee hartfalenpatiënten heeft een vorm van een slaapapneusyndroom.

Afspraak

U komt op afspraak op onze polikliniek na een verwijzing van uw arts. Meestal is dit de huisarts. De huisarts verwijst u dan - natuurlijk in overleg met u – naar onze poli. Het is verstandig u goed voor te bereiden op uw afspraak.

Complementary Content
${loading}
Scroll