Links

Het is belangrijk om snel en eenvoudig, volledige en betrouwbare informatie te vinden. Op deze pagina vindt u informatie over verschillende soorten van kanker, patiëntenverenigingen en andere relevante websites. Aanbevolen door specialisten en gespecialiseerd verpleegkundigen oncologie van Gelre ziekenhuizen.

Algemene informatie

 • Kanker.nl
  Kanker.nl is een initiatief van KWF Kankerbestrijding, patiëntenbeweging Levenmetkanker en IKNL (kenniscentrum voor zorgverleners in de oncologie). Zij hebben de handen ineen geslagen om betrouwbare informatie, ervaringskennis en het ondersteuningsaanbod rond kanker op één plek te bundelen en aan te bieden. U vindt hier informatie over de ziekte, onderzoek, behandeling en nazorg.
 • KWF Kankerbestrijding
  Site van het KWF bevat informatie over kanker en online brochures, acties die gehouden worden om geld in te zamelen en hoe je de strijd tegen kanker kunt steunen.
 • Integraal kankercentrum Nederland
  Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) is een kennis- en kwaliteitsinstituut voor de oncologische en palliatieve zorg met de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) als belangrijkste basis. Als onafhankelijk instituut biedt IKNL actief ondersteuning bij het verbeteren van de oncologische en palliatieve zorg.       

Patiëntenvereniging                                                                                                                                                                                                          

 • Kankerpatient.nl
  Site van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). De NFK is de koepelorganisatie van 24 kankerpatiëntenorganisaties in Nederland. Deze organisaties bieden lotgenotencontact en informatie rond bepaalde vormen van kanker of een bepaalde problematiek. Samen met patiëntenorganisaties behartigt NFK de belangen van (ex-)kankerpatiënten in Nederland.
                                                                                                      

Soorten kanker

 • Longkanker Nederland
  Op deze website vindt u informatie van het Longkanker Informatiecentrum die patiënten en hun familieleden kan helpen om alles op een rijtje te zetten. Deze website gaat in op allerlei medische en niet-medische problemen waar u mee te maken kunt krijgen.
 • Darmkanker.info
  Site met informatie over de gevolgen van darmkanker voor patiënten en naasten.
 • Borstkanker.nl
  Deze site van de borstkankervereniging (BVN) bevat veel informatie, nieuws en actviteiten en lotgenotencontact.                                                                               

Erfelijkheid

 • Erfelijkheid.nl
  Deze site biedt objectieve en betrouwbare informatie over:
  - erfelijke ziekten en aandoeningen
  - erfelijkheid (DNA, genen, chromosomen)
  - zwangerschap en kinderwens.
  Erfelijkheid.nl is een site van het Erfocentrum, het Nationale Kennis- en Voorlichtingscentrum Erfelijkheid.

Lotgenotencontact

 • Ipso.nl
  Zorg een inloophuis bij u in de buurt. Psychosociale zorg voor mensen met kanker en hun naaste omgeving. Kanker betekent niet alleen een aanslag op het lichaam, de ziekte brengt mensen ook geestelijk uit hun evenwicht. Vele emoties en gevoelens komen naar boven, die soms moeilijk te hanteren zijn. De maatschappelijke gevolgen na de confrontatie met kanker zijn vaak ingrijpend. Psychosociale begeleiding en lotgenotencontact kunnen dan een welkome aanvulling zijn op de reguliere medische behandeling. 

Praktische hulp

 • Kenniscentrum Welder
  De Wijzer met Welder is een dienst van kenniscentrum Welder. Welder is een landelijk kenniscentrum (stichting zonder winstoogmerk) dat mensen wegwijs en mondig maakt op het terrein van gezondheid, arbeid en participatie (voorheen Breed Platform Verzekerden en Werk).
 • CIZ
  Op deze site leest u of u via het CIZ recht heeft op zorg. Het CIZ beoordeelt of u recht heeft op zorg via de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Dit heet indicatiestelling. Via Informatie voor cliënten leest u hoe de indicatiestelling in zijn werk gaat en wat er gebeurt als u een indicatiebesluit van het CIZ krijgt.
 • Anwoord op WMO
  Site over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) voor bijvoorbeeld aanvragen voor hulpmiddelen en huishoudelijke hulp.

Aangepaste vakanties

Verliesverwerking bij kinderen

 • Achter de regenboog.nl
  Site van "Stichting achter de regenboog" speciaal voor verliesverwerking met kinderen en jongeren.
 • Kankerspoken.nl
  Deze site is voor kinderen, ouders, leerkrachten, hulpverleners en andere belangstellendenen geeft informatie en lespakketten voor en over kinderen die een vader of moeder met kanker hebben. 

Keuzes rondom het levenseinde

 • Nvve.nl
  Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde, voor keuzes rondom het levenseinde.                                                                                                    

Deze website gebruikt cookies om u de best mogelijke ervaring te geven.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren en gebruik te maken van de verschillende functies op de website.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor u een betere gebruikerservaring krijgt.
Online surfgedrag/reclamecookies
Deze cookies worden enkel ingezet voor het kunnen afspelen van YouTubevideo's via onze website. Er worden dus geen gegevens verzameld voor reclamedoeleinden.

Meer weten