Wetenschappelijk onderzoek ECO | Gelre ziekenhuizen
Zorg beter voor elkaar

Wetenschappelijk onderzoek ECO

Wetenschappelijk onderzoek bij kwetsbare ouderen, die vaak meerdere problemen tegelijkertijd hebben, is hard nodig. Heel vaak worden deze ouderen uitgesloten van deelname aan onderzoek. Binnen het Expertisecentrum Ouderengeneeskunde doen wij onderzoek naar de beste zorg voor ouderen. Onderaan deze pagina kun je doorklikken naar de onderzoeken die wij hebben uitgevoerd of die nog lopen.

Onderzoek bij ouderen is anders dan bij jongeren

Wetenschappelijk onderzoek bij de kwetsbare ouderen, vaak met multimorbiditeit, is hard nodig. Extrapolatie van onderzoeksresultaten bij volwassenen is niet zonder meer mogelijk. Het blijkt namelijk dat uitkomsten van behandeling bij gezonde ouderen anders kunnen zijn dan bij jongvolwassenen met dezelfde aandoening.

De verwachting is dat de uitkomsten nog verder uiteen lopen bij kwetsbare ouderen of ouderen met multimorbiditeit. Maar ouderen met multimorbiditeit, en zeker ouderen met dementie, worden vrijwel zonder uitzondering uitgesloten van wetenschappelijk onderzoek - onderzoek dat bovendien veelal gericht is op een enkelvoudige aandoening of behandeling. Daarnaast zijn ouderen vaak in andere behandeluitkomsten geïnteresseerd dan jongvolwassenen, zoals zelfstandig blijven, behoud van kwaliteit van leven en het voorkómen van ernstige bijwerkingen.

Specifieke maatregelen en kennis

Onderzoek bij ouderen met multimorbiditeit of kwetsbaarheid vereist dan ook specifieke maatregelen en kennis. Met de kennis uit wetenschappelijk onderzoek kunnen we in de toekomst samen met patiënten een meer weloverwogen afweging maken over het wel of niet ondergaan van een behandeling en de risico’s rondom behandeling zoveel mogelijk beperken.

Wetenschappelijk onderzoek is een van de kernactiviteiten van het ECO

Dat uit zich in:

  • het doen van wetenschappelijk onderzoek naar de beste zorg voor en behandeling van ouderen op basis van een meerjarig onderzoeksprogramma dat met verschillende deelnemende vakgroepen en ketenpartners wordt vastgesteld
  • het proactief vertalen van wetenschappelijke onderzoeksresultaten in concrete innovatieve voorstellen, die bijdragen aan ‘evidence based’ zorg en ‘best practices’ voor ouderen met multiproblematiek in het ziekenhuis

Contact

Interesse in wetenschappelijk onderzoek bij het ECO? Neem contact op met Petra Spies via eco@gelre.nl.

Lopende en afgeronde onderzoeken ECO

Doordat het aantal mensen met meerdere chronische ziektes toeneemt, wordt de ziekenhuiszorg steeds complexer. Eén patiënt heeft bijvoorbeeld steeds meer verschillende behandelaars. Dat betekent dat verschillende behandelingen op elkaar afgestemd moeten worden en dat de patiënten soms veel afspraken in het ziekenhuis heeft. Lees meer.

Het doel van dit onderzoek was te achterhalen hoe het meten van de patiënttevredenheid bij ouderen verbeterd kon worden. Lees meer.

Recent onderzoek toont aan dat oudere ziekenhuispatiënten weinig in beweging zijn. Het Fietslabyrinth maakt het mogelijk voor patiënten om virtuele routes te fietsen in een (bekende) stad of omgeving die op een televisiescherm worden getoond. Lees meer. 

Weinig bewegen in het ziekenhuis bij ouderen leidt tot meer complicaties, verminderde conditie, spierkracht en functieverlies. Voor de ouderen kan dit betekenen dat ze niet meer naar hun eigen woonsituatie kunnen terugkeren. De patiënt, medisch specialisten en verpleegkundigen zijn zich er niet altijd bewust van zijn dat het probleem bij het bewegen ligt. Lees meer.

Gynaecologische maligniteiten komen vooral voor op oudere leeftijd. De komende jaren zal het aantal ouderen patiënten met een gynaecologische maligniteit alleen maar stijgen en zal er een meer kwetsbare populatie ontstaan die in aanmerking komt voor chirurgie. Lees meer.

Kwetsbaarheid is een optelsom van lichamelijke en psychische beperkingen en omgevingsfactoren, wat leidt tot een hogere kans op ziekenhuis(her)opnames, complicaties en het verlies van verschillende functies. Met name oudere mensen met meerdere aandoeningen tegelijk zijn kwetsbaar. Lees meer.   

Op de spoedeisende hulp (SEH) komen veel patiënten met verschillende ziektes en aandoeningen. Vooral ouderen hebben regelmatig meerdere problemen: het geheugen gaat achteruit, de spieren zijn niet meer zo sterk, of iemand is afhankelijk van andere mensen voor zijn of haar dagelijks functioneren. Lees meer.

Wij vinden het belangrijk om te weten of de huidige ziekenhuiszorg aansluit bij de behoeften en de doelen van ouderen en of de ziekenhuisopname een positieve bijdrage levert aan het behalen van deze doelen. Om dit te onderzoeken zijn vragenlijsten afgenomen bij opgenomen ouderen op de afdelingen cardiologie, chirurgie en interne geneeskunde om te horen wat hun doelen zijn voor de ziekenhuisopname. Lees meer.

Hartfalen gaat vaak samen met geheugenproblemen en een sombere stemming. Het herkennen van geheugenstoornissen en depressieve klachten bij patiënten met hartfalen is belangrijk om aangepaste adviezen te kunnen geven over medicatie en leefstijl. Zo kunnen bijvoorbeeld dieetadviezen eenvoudiger gemaakt worden of mantelzorg of thuiszorg betrokken worden. Lees meer.

Fysieke kwetsbaarheid is het resultaat van verminderde spiermassa, verminderde spierfunctie of een combinatie daarvan. Deze kwetsbaarheid leidt tot een verhoogd risico op complicaties (infecties, vallen, opname op de intensive care) als ouderen in een ziekenhuis worden opgenomen. Lees meer.

Spieren spelen een belangrijke rol rondom de operatie. Ze zijn noodzakelijk om goed door te ademen, uit bed te komen en vormen een voorraad van eiwitten. Deze studie keek naar de hoeveelheid spiermassa in de buik op de CT-scan van oudere patiënten die geopereerd gingen worden aan darmkanker. Lees meer.

Pre-habilitatie is zorg die een patiënt voorafgaand aan een operatie krijgt om in een betere toestand de operatie te ondergaan. Onderzoek heeft aangetoond dat patiënten met verminderde spiermassa die geopereerd worden aan darmkanker een hoger risico hebben op complicaties na de ingreep. Lees meer.

Pre-habilitatie is zorg die een patiënt voorafgaand aan een operatie krijgt om in een betere toestand de operatie te ondergaan. Onderzoek heeft laten zien dat patiënten met verminderde eiwitinname en bijgevolg verminderde spiermassa die geopereerd worden aan darmkanker een hoger risico hebben op complicaties na de ingreep. Lees meer.

Kwetsbare ouderen hebben een hoger risico op complicaties na de operatie en daardoor op een langdurige opname in het ziekenhuis of een verpleeghuis. Het doel van deze studie is om te kijken of het mogelijk is om kwetsbare ouderen in de periode voorafgaand aan een operatie voor darmkanker te laten deelnemen aan een trainings- en voedingsprogramma. Lees meer.

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat oudere patiënten minder zelfredzaam zijn en functieverlies ontwikkelen tijdens een ziekenhuisopname. Een van de oorzaken van functieverlies is te weinig bewegen tijdens een ziekenhuisopname. Lees meer.

Beweging in het ziekenhuis bij oudere patiënten voorkomt functionele achteruitgang en draagt bij aan behoud van zelfstandigheid en kans op terugkeer naar eigen woonomgeving. Uit onderzoek blijkt dat patiënten in het ziekenhuis 90% van de dag liggend of zittend doorbrengen. Lees meer.

Huisartsen en medisch specialisten van Gelre ziekenhuizen verwijzen patiënten naar de valpreventiepoli bij Geriatrie als er problemen zijn op het gebied van val(neiging) en mobiliteit. Vanuit de literatuur is veel bekend over risicofactoren van vallen bij ouderen. Lees meer.

Complementary Content
${loading}
Scroll