Beweging tijdens ziekenhuisopname I | Gelre ziekenhuizen
alert
Openingstijden en bezoektijden Hemelvaart en Pinksteren 2024

Voor meer informatie over openingstijden en bezoektijden tijdens Hemelvaart en Pinksteren: klik hier

Zorg beter voor elkaar

Beweging tijdens ziekenhuisopname I

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat oudere patiënten minder zelfredzaam zijn en functieverlies ontwikkelen tijdens een ziekenhuisopname. Een van de oorzaken van functieverlies is te weinig bewegen tijdens een ziekenhuisopname.

Bewegen is elke lichamelijke activiteit en omvat elke krachtsinspanning van skeletspieren, die resulteert in méér energieverbruik dan in rust. Belangrijk is dat oudere patiënten zelf de regie hebben en keuzes kunnen maken. Door taken over te nemen van oudere patiënten wordt het risico op afhankelijkheid groter.

Doel onderzoek

Nagaan wat de rol is van verpleegkundigen bij het zorgen voor bewegen van oudere patiënten tijdens een ziekenhuisopname via kwalitatief onderzoek onder verpleegkundigen in Gelre Apeldoorn.

Resultaten

Over het begrip bewegen lopen de meningen van verpleegkundigen uiteen. Onder bewegen wordt door de verpleegkundigen vaak alleen mobiliseren verstaan. Een aantal verpleegkundigen legt de prioriteit niet bij het bewegen door de belemmerende factoren tijd- en werkdruk. De meningen over wie de regie heeft bij bewegen van oudere patiënten verschillen. Verpleegkundigen benoemen dat patiënten motivatie en inzicht missen om te bewegen. Verpleegkundigen vinden daarnaast het voorkomen van functieverlies belangrijk. De verpleegkundigen weten wat het begrip functieverlies inhoudt, maar zijn minder op de hoogte van de oorzaken van functieverlies. De communicatie en samenwerking met de betrokken disciplines vinden verpleegkundigen goed verlopen.

Betekenis voor de praktijk

De volgende aanbevelingen zijn vanuit het onderzoek naar voren gekomen:

• voor het vergroten van kennis van verpleegkundigen is een scholing nodig
• oudere patiënten en eventueel hun naasten moeten op de hoogte worden gesteld van de gevaren van verminderd bewegen en het belang van bewegen
• het inzetten van een activiteitenbegeleider of vrijwilliger kan de werkdruk verlagen
• door een onderdeel ‘bewegen’ toe te voegen aan het elektronisch dossier kan specifieker gerapporteerd worden over bewegen in plaats van mobiliseren
• het creëren van een therapeutisch klimaat door de aanwezigheid van een huiskamer, het opfleuren van de ziekenhuisgangen en het aanbieden van een buitenruimte
• een vervolgonderzoek moet gericht te zijn op de kennis, vaardigheden en attitude van oudere patiënten ten aanzien van bewegen
• een vervolgonderzoek moet uitgevoerd worden naar de inschatting die verpleegkundigen maken over waar de patiënt toe in staat is op het gebied van bewegen
• er moet vervolgonderzoek uitgevoerd worden naar het inzetten van technologische middelen zoals televisieprogramma’s, applicaties, spelcomputers en virtual reality op het gebied van bewegen

Complementary Content
${loading}
Scroll