Het verbeteren van het meten van patiënttevredenheid bij oudere patiënten | Gelre ziekenhuizen
Zorg beter voor elkaar

Het verbeteren van het meten van patiënttevredenheid bij oudere patiënten

Het adequaat meten van patiënttevredenheid helpt Gelre ziekenhuizen om de zorg te verbeteren. De huidige vragenlijst lijkt niet geschikt voor de groep oudere patiënten. Het doel van dit onderzoek was daarom te achterhalen hoe het meten van de patiënttevredenheid bij ouderen verbeterd kon worden. Hiervoor zijn 24 oudere patiënten en 8 mantelzorgers gesproken. De hoofdvraag was: “Hoe kan patiënttevredenheid worden gemeten, zodat de vragen aansluiten bij de beleving van geriatrische patiënten en hun mantelzorgers?” De deelvragen gingen daarbij in op belangrijke thema’s, de manier van vraagstellen en hoe de vragenlijst het best aangereikt kon worden.

Resultaten

Thema’s

Er zijn acht belangrijke thema’s vastgesteld om naar te vragen. Deze thema’s zijn: communicatie, informatie, luisteren en aandacht, mantelzorgers, nazorg, persoonlijke benadering, wachttijden en zorgverleners. Verder stellen mantelzorgers het op prijs als er ook gevraagd wordt naar hun ervaring. Momenteel is de vragenlijst namelijk alleen aan de patiënt gericht en aangezien mantelzorgers vaak betrokken zijn, zien zij graag dat er ook naar hun ervaring over de zorg wordt gevraagd. Mogelijk belangrijke thema’s hierin zijn nazorg en betrokkenheid.

Vraagstelling

Er was behoefte aan goed te begrijpen woorden en zo kort mogelijke zinnen. Verder werd een open vraag op prijs gesteld, zodat ervaringen waar nog niet naar gevraagd is, gedeeld kunnen worden. Patiënten en mantelzorgers willen meestal hun antwoord per vraag kunnen toelichten, maar ze willen daar niet verplicht toe zijn.

Aanreiken

De beste manier om de vragenlijst aan te reiken is digitaal via een tablet. Dit is een actieve manier van benaderen en was voor de meeste ouderen en mantelzorgers geen probleem. Er zijn enkele ouderen voor wie gebruik van een tablet een te grote barrière vormt en die de voorkeur geven aan een papieren vragenlijst. Wat betreft de vormgeving van de antwoordschaal van de vragenlijst, gaven de meeste oudere patiënten de voorkeur aan ronde vormen met smileys. Mantelzorgers gaven vooral de voorkeur aan blokjesvormen, met name omdat deze wat groter vormgegeven waren. De meeste mensen waren bereid maximaal 5 tot 10 minuten aan een vragenlijst te besteden.

Betekenis voor de praktijk

Deze bevindingen zijn omgezet in concrete aanbevelingen voor Gelre ziekenhuizen. Door rekening te houden met deze bevindingen, zal het meten van de patiënttevredenheid beter aansluiten bij de beleving van geriatrische patiënten en hun mantelzorgers.

Complementary Content
${loading}
Scroll