Valpreventiepoli | Gelre ziekenhuizen
alert
Openingstijden en bezoektijden Hemelvaart en Pinksteren 2024

Voor meer informatie over openingstijden en bezoektijden tijdens Hemelvaart en Pinksteren: klik hier

Zorg beter voor elkaar

Valpreventiepoli

Huisartsen en medisch specialisten van Gelre ziekenhuizen verwijzen patiënten naar de valpreventiepoli bij Geriatrie als er problemen zijn op het gebied van val(neiging) en mobiliteit. Vanuit de literatuur is veel bekend over risicofactoren van vallen bij ouderen.

Het is echter uit de literatuur niet duidelijk af te leiden of bij de populatie die gezien wordt op de valpreventiepoli van Gelre Apeldoorn, dezelfde risicofactoren voorkomen en welke de grootste impact hebben op valincidenten en mobiliteitsklachten. Ook weten we onvoldoende met welke klachten patiënten zich op deze polikliniek presenteren en of de behandeling op de polikliniek voldoende bijdraagt aan de preventie en oplossing van deze risico’s.

Het fietslabyrint is ontworpen zodat professionals het bewegen van oudere patiënten op een andere manier dan gebruikelijk kunnen bevorderen. Het fietslabyrint bestaat uit een beeldscherm, verrijdbare TV-standaard, computer met software, bedieningset en 18 fietsroutes uit de nabije omgeving naar keuze. Zo kunnen patiënten bijvoorbeeld virtueel fietsen door Apeldoorn of over de Veluwe.

Doel onderzoek

Met het onderzoek willen we:

 • inzichtelijk maken wat de kenmerken zijn van de patiënten die we zien op de valpreventiepoli
 • de samenwerking tussen de fysiotherapeuten van de valpreventiepoli en de eerstelijns fysiotherapeuten in kaart brengen en indien nodig optimaliseren
 • evalueren of de valpreventiepoli voldoet aan de verwachtingen van de patiënt

Vraagstellingen

 1. Welke factoren zijn gerelateerd aan vallen bij patiënten van de mobiliteit- en valpreventiepoli?
  a. Is er een verschil tussen mensen met duizeligheidsklachten en mensen zonder duizeligheidsklachten op het gebied van balans, kracht en valangst?
  b. In welke mate zijn cognitief functioneren, mobiliteit en leeftijd geassocieerd met vallen?
  c. Heeft de mate van zelfredzaamheid een relatie met kracht, voedingstoestand en vallen?
 2. Wat zijn de behoeftes van eerstelijns fysiotherapeuten op het gebied van patiënten met valgerelateerde problematiek voor:
  a. Tweedelijns diagnostiek?
  b. Terugverwijzingsinformatie naar eerstelijn?
  c. Onderlinge communicatie en afstemming in meetschalen?
  d. Toekomstige evaluatie?
 3. Voldoet de vaplreventiepoli aan de verwachting van de patiënt?

Doelgroep

De patiënten die de valpreventiepoli bezoeken van Gelre Apeldoorn.

Methode

Dit onderzoek bestaat uit drie onderdelen:

 1. Het in kaart brengen van de patiënten die de afgelopen drie jaar op de valpreventiepoli zijn geweest. We willen een overzicht maken van de grootste klachten en beperkingen van de patiënten en de adviezen die gegeven zijn. Dit doen we met dossieronderzoek.
 2. Inventariseren van de werkwijze van fysiotherapeuten in de eerste lijn en de samenwerking tussen de eerste- en tweedelijns fysiotherapeuten. Dit wordt gedaan met een enquête en een focusgroep.
 3. Met het interviewen van patiënten nagaan of de valpreventiepoli voldoet aan de verwachtingen van de patiënt en wat de mate van tevredenheid over het consult is.

Verwachte uitkomsten

De resultaten van deelonderzoek 1 (het dossieronderzoek) en deelonderzoek 2 (enquête onder fysiotherapeuten) worden in de tweede helft van 2019 verwacht.
Deelonderzoek 3 naar de verwachting van patiënten zal waarschijnlijk plaatsvinden in 2020.

Contactpersoon

Hanna van Eijsden, fysiotherapeut-onderzoeker
E-mail: h.van.eijsden@gelre.nl

Complementary Content
${loading}
Scroll