Training vóór de operatie bij ouderen die geopereerd worden aan kanker in de vrouwelijke organen | Gelre ziekenhuizen
Zorg beter voor elkaar

Training vóór de operatie bij ouderen die geopereerd worden aan kanker in de vrouwelijke organen

Gynaecologische maligniteiten komen vooral voor op oudere leeftijd. De komende jaren zal het aantal ouderen patiënten met een gynaecologische maligniteit alleen maar stijgen en zal er een meer kwetsbare populatie ontstaan die in aanmerking komt voor chirurgie. Kwetsbaarheid is een belangrijke voorspeller voor negatieve uitkomsten na de operatie zoals complicaties, afhankelijkheid en mortaliteit.

Er is in deze populatie mogelijk winst te behalen door patiënten voor de operatie zoveel mogelijk in een goede conditie te brengen met een prehabilitatie programma. Het uitgangsniveau en de relatie met uitkomsten van deze patienten qua beweging en voeding is echter nog onbekend. Wij denken dat het noodzakelijk is om eerst dit uitgangsniveau te weten, voor er iets zinnigs te zeggen valt over de mogelijke winst op uitkomsten van prehabilitatie.

Doel onderzoek

Identificeren van behandelbare risicofactoren onder oudere gynaecologische patiënten, zodat op termijn interventies gericht op het verbeteren van de mobiliteit en voedingstoestand in de pre- en postoperatieve fases ontwikkeld kunnen worden.

Vraagstellingen

 1. Hoeveel bewegen patiënten die oncologische-gynaecologische chirurgie ondergaan pre-, peri- en postoperatief?
 2. Wat is de prevalentie van kwetsbaarheid?
 3. Wat is de incidentie van functionele achteruitgang bij patiënten die oncologische-gynaecologische chirurgie ondergaan?
 4. Wat zijn risicofactoren voor achteruitgang in functioneren postoperatief?

Doelgroep

 • Patiënten ≥ 60 jaar
 • gediagnosticeerd met een gynaecologische maligniteit (endometrium-, cervix-, ovarium-, vulva-of vaginacarcinoom)
 • gepland voor electieve oncologische-gynaecologische chirurgie in Gelre ziekenhuizen locatie Apeldoorn of Zutphen of in het Amsterdam UMC
 • wilsbekwaam en de Nederlandse taal machtig (of beschikbaarheid van een mantelzorger die kan tolken)
 • fysiek onafhankelijk van een hulpmiddel (zoals een rolstoel)

Startdatum onderzoek: oktober 2018

Contactpersoon

 • Vera van der Zanden
 • telefoonnummer: 055-5818395
 • mailadres: v.van.der.zanden@gelre.nl
Complementary Content
${loading}
Scroll