Beweging tijdens ziekenhuisopname II | Gelre ziekenhuizen
Zorg beter voor elkaar

Beweging tijdens ziekenhuisopname II

Beweging in het ziekenhuis bij oudere patiënten voorkomt functionele achteruitgang en draagt bij aan behoud van zelfstandigheid en kans op terugkeer naar eigen woonomgeving. Uit onderzoek blijkt dat patiënten in het ziekenhuis 90% van de dag liggend of zittend doorbrengen.

Gebrek aan beweging lijkt slechts maar ten dele veroorzaakt te worden door de onderliggende ziekte waarvoor patiënten opgenomen zijn. Onduidelijk is waarom oudere patiënten in het ziekenhuis niet aan hun dagelijkse beweging komen en welke mogelijkheden er bestaan om de beweging te verbeteren.

Doel onderzoek

We hebben beweegredenen van oudere patiënten op het gebied van bewegen voor patiënten in het ziekenhuis in kaart gebracht op de afdeling longziekten, cardiologie en interne geneeskunde in Gelre Apeldoorn. Daarnaast is een inventarisatie gedaan op ziekenhuis websites naar bestaande interventies.

Resultaten

Beweegredenen van patiënten zelf
ADL handelingen, zoals wassen en toiletgang, stimuleren om te bewegen. Benauwdheid, weinig energie en conditie maar ook de beperkte ruimte op de afdeling werken beweging tegen. Informatie over bewegen stimuleert niet extra bij bewegen.

Bestaande interventies uit andere ziekenhuizen
Bij andere ziekenhuizen werden de volgende interventies ingezet: Een koffiehoekje, dagelijkse beweegdoelen, een Veluwe route, bij opname uitleg over beweging, hometrainer met TV, lopend buffet, gezamenlijk eten in een ruimte. Met name de hometrainer met tv met de Veluweroute leken patiënten in Gelre Apeldoorn te motiveren tot bewegen. Dagelijkse beweegdoelen motiveerde ook maar in mindere mate.

Patiënten gaven daarnaast als suggesties dat de inrichting op afdelingen met mooie schilderijen en kleuren op de muur, zouden kunnen motiveren om meer te bewegen.

Betekenis voor de praktijk

Het belang van beweging wordt door patiënten zelf nog onvoldoende erkend. Patiënten hebben verschillende meningen over wat hen zou motiveren. Dit pleit voor een ruim aanbod waardoor je bij iedere patiënt een interventie op maat kan inzetten. De implementatie van de hometrainer met tv wordt verder onderzocht.

Complementary Content
${loading}
Scroll