Doelen en uitkomsten van oudere patiënten bij ziekenhuisopname (DUSZO) | Gelre ziekenhuizen
Zorg beter voor elkaar

Doelen en uitkomsten van oudere patiënten bij ziekenhuisopname (DUSZO)

Wij vinden het belangrijk om te weten of de huidige ziekenhuiszorg aansluit bij de behoeften en de doelen van ouderen en of de ziekenhuisopname een positieve bijdrage levert aan het behalen van deze doelen. Om dit te onderzoeken zijn vragenlijsten afgenomen bij opgenomen ouderen op de afdelingen cardiologie, chirurgie en interne geneeskunde om te horen wat hun doelen zijn voor de ziekenhuisopname.

Deze patiënten zijn één tot twee weken na ontslag opgebeld om te horen hoe het is gegaan na ontslag en in hoeverre zij hun doelen van de ziekenhuisopname hebben behaald. Bij 104 patiënten zijn vragenlijsten afgenomen tijdens de ziekenhuisopname en 86 van deze patiënten zijn telefonisch bereikt na de ziekenhuisopname.

Wat zijn de doelen van patiënten bij opname in het ziekenhuis?

  • Onderzoeksresultaat: De meest relevante doelen van de ziekenhuisopname voor ouderen waren “herstellen”, “zich beter willen voelen” en “in leven blijven”.
  • Betekenis voor de praktijk: Het is goed voor zorgverleners zich te realiseren dat het hoofddoel van de patiënt is beter te worden en in leven te blijven. Het behandelen van de diagnose zelf is niet het doel op zich, de gevolgen van de behandeling voor de patiënt wel.

Is het doel bereikt na de ziekenhuisopname?

  • Onderzoeksresultaat: De ziekenhuisopname droeg bij aan de belangrijkste doelen van de patiënt. Echter de ziekenhuisopname had geen positieve bijdrage aan het behalen van de doelen op het gebied van zelfstandigheid en functioneren (bijvoorbeeld lopen).
  • Betekenis voor de praktijk: Het is belangrijk dat zorgverleners zich realiseren dat een groot deel van het herstel buiten het ziekenhuis plaats zal vinden. Om dit herstel buiten het ziekenhuis goed mogelijk te maken, moet er voldoende zorg geregeld worden voor na het ontslag. Ook is het goed als patiënten worden voorbereid dat ze nog moeten herstellen op een aantal gebieden ook al mogen ze weer naar huis.
Complementary Content
${loading}
Scroll