Optimaliseren van voeding bij patiënten die geopereerd worden aan darmkanker | Gelre ziekenhuizen
Zorg beter voor elkaar

Optimaliseren van voeding bij patiënten die geopereerd worden aan darmkanker

Pre-habilitatie is zorg die een patiënt voorafgaand aan een operatie krijgt om in een betere toestand de operatie te ondergaan. Onderzoek heeft laten zien dat patiënten met verminderde eiwitinname en bijgevolg verminderde spiermassa die geopereerd worden aan darmkanker een hoger risico hebben op complicaties na de ingreep.

Door middel van optimalisatie van de voeding in de periode voor de operatie zou het mogelijk moeten zijn om patiënten in een betere conditie te brengen zodat ze minder kans hebben op een complicatie en mogelijk ook sneller herstellen. Wij hebben literatuuronderzoek verricht naar alle studies op gebied van pre-operatieve voeding bij patiënten die geopereerd worden aan darmkanker.

Resultaten

Patiënten zouden mogelijk meer baat hebben bij eiwitsuppletie in plaats van koolhydraten. Daarnaast zou het mogelijk gunstiger zijn om andere vormen van optimalisatie (fysieke training, stoppen met roken) te combineren met optimalisatie van de voedingsstatus. De studies richten zich tot nu toe niet op de meest kwetsbare groep ouderen.

Vervolgonderzoek

In de toekomst zouden studies erop moeten toezien dat ze meer informatie verzamelen over het normale dieet van patiënten, naast de supplementen. En dat ze de optimalisatie van het dieet moeten combineren met andere acties om de patiënt in zo goed mogelijk conditie te brengen.

Referentie: Bruns ERJ, Argillander TE, Van Den Heuvel B, Buskens CJ, Van Duijvendijk P, Winkels RM, Kalf A, Van Der Zaag ES, Wassenaar EB, Bemelman WA, Van Munster BC. Oral Nutrition as a Form of Pre-Operative Enhancement in Patients Undergoing Surgery for Colorectal Cancer: A Systematic Review. Surg Infect (Larchmt). 2018 Jan;19(1):1-10.

Complementary Content
${loading}
Scroll