De klinische blik van artsen en verpleegkundigen op de spoedeisende hulp | Gelre ziekenhuizen
Zorg beter voor elkaar

De klinische blik van artsen en verpleegkundigen op de spoedeisende hulp

Op de spoedeisende hulp (SEH) komen veel patiënten met verschillende ziektes en aandoeningen. Vooral ouderen hebben regelmatig meerdere problemen: het geheugen gaat achteruit, de spieren zijn niet meer zo sterk, of iemand is afhankelijk van andere mensen voor zijn of haar dagelijks functioneren. Dit kan ertoe leiden dat de ene oudere patiënt een hoger risico heeft dan de andere om achteruit te gaan in hun mate van zelfstandigheid of om te overlijden.

Het is belangrijk dat artsen en verpleegkundigen op de SEH die patiënten met een hoger risico zo snel mogelijk herkennen. Dan kan er actie ondernomen worden om achteruitgang te voorkomen. Er zijn een aantal screeningsinstrumenten bedacht om patiënten met een verhoogd risico te herkennen, maar deze methodes kosten meestal veel tijd en zijn weinig specifiek.

Alle artsen en verpleegkundigen maken in de dagelijkse praktijk gebruik van hun “klinische blik”. Dat wil zeggen: de indruk die de patiënt maakt op de arts of verpleegkundige. Op basis van patroonherkenning worden dan bepaalde beslissingen gemaakt, bewust, of vaker onbewust. Hoewel de klinische blik veel wordt gebruikt, is er weinig onderzoek naar gedaan.

Het doel van ons onderzoek was om te kijken of de klinische blik van artsen en verpleegkundigen op de SEH kon voorspellen wat de gezondheidsuitkomsten van de patiënt zouden zijn drie maanden na het bezoek aan de SEH. Daarvoor hebben wij de voorspellende waarde van de klinische blik vergeleken met een screeningsinstrument.

Resultaten

Uit ons onderzoek blijkt dat drie maanden na het SEH-bezoek 38% van alle ouderen functioneel achteruit was gegaan. Dertien procent was binnen drie maanden overleden was. De klinische blik van de artsen en verpleegkundigen kon deze uitkomsten even goed voorspellen als het screeningsinstrument.

Betekenis voor de praktijk

Het gebruik van de klinische blik als screeningsinstrument heeft een aantal voordelen. Het is makkelijk te gebruiken en kost weinig tijd in vergelijking met bestaande screeningsmethoden. Hiermee kan de doorstroom op de SEH voor de oudere patiënt verbeterd worden, en kan de oudere patiënt sneller en beter in kaart worden gebracht.

Complementary Content
${loading}
Scroll