Geheugenproblemen en depressieve gevoelens bij patiënten met hartfalen | Gelre ziekenhuizen
Zorg beter voor elkaar

Geheugenproblemen en depressieve gevoelens bij patiënten met hartfalen

Hartfalen gaat vaak samen met geheugenproblemen en een sombere stemming. Het herkennen van geheugenstoornissen en depressieve gevoelens bij patiënten met hartfalen is belangrijk om aangepaste adviezen te kunnen geven over medicatie en leefstijl.

Zo kunnen bijvoorbeeld dieetadviezen eenvoudiger gemaakt worden of mantelzorg of thuiszorg betrokken worden. Mogelijk kunnen hierdoor opnames in het ziekenhuis voorkomen worden. En dat kan weer leiden tot een betere kwaliteit van leven en betere levensverwachting. We hebben op de hartfalen polikliniek in Apeldoorn en Zutphen onderzocht hoe vaak geheugenstoornissen en depressieve klachten bij patiënten met hartfalen voorkomen en of deze problemen herkend worden door de arts of verpleegkundige.

Resultaten

Geheugenstoornissen en depressieve klachten komen veel voor bij patiënten met hartfalen
Bij de onderzochte patiënten kwamen geheugenstoornissen en depressieve klachten komen veel voor: geheugenstoornissen bij 30% en depressieve klachten bij 11%. Waarschijnlijk komt dit doordat risicofactoren zoals aderverkalking en suikerziekte, die zorgen voor schade aan het hart, ook leiden tot beschadiging van de hersenen. De klachten en beperkingen die ontstaan door het hartfalen kunnen leiden tot somberheid.

Herkenning

Voor artsen en verpleegkundigen is het moeilijk om de geheugenstoornissen en depressieve klachten te herkennen tijdens een bezoek aan de polikliniek. Om de problemen te herkennen, is het testen van het geheugen en vragen naar depressieve klachten nodig.

Betekenis voor de praktijk

Er is meer aandacht nodig voor het geheugen en de stemming tijdens bezoek aan de hartfalen polikliniek, want de problemen worden niet zomaar herkend. Door samenwerking tussen de cardiologie en geriatrie kan dit veranderen.

Vervolgonderzoek

In de toekomst gaan we onderzoeken hoe vaak kwetsbaarheid voorkomt bij patiënten met hartfalen en hoe we de zorg voor kwetsbare patiënten met hartfalen kunnen verbeteren.


Complementary Content
${loading}
Scroll