Kwetsbaarheid bij oudere patiënten met hartfalen | Gelre ziekenhuizen
alert
Voorkom verspreiding infectieziekten

Welkom in Gelre. Help ons verspreiding van infectieziekten zoals griep en het coronavirus te voorkomen: klik hier

alert
Afspraak in Gelre Apeldoorn of Zutphen?

Dan meldt u zich aan met uw identiteitsbewijs bij de aanmeldzuil in de centrale hal. Lees meer en bekijk de film over aanmelden: klik hier

Zorg beter voor elkaar

Kwetsbaarheid bij oudere patiënten met hartfalen

Kwetsbaarheid is een optelsom van lichamelijke en psychische beperkingen en omgevingsfactoren, wat leidt tot een hogere kans op ziekenhuis(her)opnames, complicaties en het verlies van verschillende functies. Met name oudere mensen met meerdere aandoeningen tegelijk zijn kwetsbaar.

Uit onderzoek in het buitenland is gebleken dat patiënten met hartfalen vaker kwetsbaar zijn dan mensen zonder hartfalen. In Nederland zijn hierover geen gegevens bekend. Wanneer kwetsbaarheid op tijd wordt herkend en aangepakt, kan dat zorgen voor minder ziekenhuisopnames, complicaties en functieverlies.

Doel onderzoek

We hebben op de hartfalen polikliniek in Apeldoorn en Zutphen onderzocht hoe vaak kwetsbaarheid voorkomt bij patiënten met hartfalen en of dit wordt herkend door de arts of verpleegkundige.

Resultaten

Kwetsbaarheid komt vaak voor bij patiënten met hartfalen
Van alle patiënten die door ons onderzocht zijn, was 35% kwetsbaar. We konden geen factoren die daar mee samenhingen, het maakte bijvoorbeeld geen verschil of patiënten man of vrouw waren. Wel werd, zoals verwacht, gezien dat naarmate de leeftijd toenam, kwetsbaarheid ook vaker voorkwam.

Herkenning door de arts of verpleegkundige
De herkenning van kwetsbaarheid was moeilijk voor de artsen en verpleegkundigen. We zagen dat veel mensen die niet kwetsbaar waren, wel als zodanig werden aangemerkt door de arts of verpleegkundige.

Betekenis voor de praktijk
Omdat kwetsbaarheid vaak voorkomt bij mensen met hartfalen maar dit slecht wordt herkend, is er meer aandacht nodig voor dit probleem. Het is daarom van belang dat de afdelingen cardiologie en geriatrie er samen aan werken om dit beter in kaart te brengen, om zo de zorg voor kwetsbare patiënten in de toekomst verder te verbeteren.

Complementary Content
${loading}
Scroll