Het verband tussen spiermassa, handknijpkracht en kwetsbaarheid bij oudere patiënten | Gelre ziekenhuizen
Zorg beter voor elkaar

Het verband tussen spiermassa, handknijpkracht en kwetsbaarheid bij oudere patiënten

Fysieke kwetsbaarheid is het resultaat van verminderde spiermassa, verminderde spierfunctie of een combinatie daarvan. Deze kwetsbaarheid leidt tot een verhoogd risico op complicaties (infecties, vallen, opname op de intensive care) als ouderen in een ziekenhuis worden opgenomen.

Het doel van deze studie is om te zien of er overlap is tussen verminderde spiermassa, verminderde spierfunctie en algemene indruk van kwetsbaarheid. Dit is gemeten bij ouderen (>70 jaar) die voor een CT-scan in het ziekenhuis aanwezig moesten zijn.

Resultaten

Uit dit onderzoek blijkt dat bijna de helft van de ouderen die in het ziekenhuis kwam voor een CT-scan beschouwd kon worden als fysiek kwetsbaar. Er was maar weinig overlap tussen patiënten met verminderde handknijpkracht (een maat voor spierfunctie), verminderde spiermassa en een kwetsbare algemene indruk.

Betekenis voor de praktijk

Het is van belang om fysieke kwetsbaarheid goed te kunnen meten om de ouderen met het grootste risico op complicaties op tijd te kunnen herkennen. Door metingen van de fysieke toestand in combinatie met de registratie van uitkomsten van ziekenhuisopname (ligduur, overlijden, fysieke conditie) kan meer inzicht worden gekregen in het beste meetinstrument.

Complementary Content
${loading}
Scroll