Ziekenhuiservaringen van patiënten met meerdere ziektes en behandelaars | Gelre ziekenhuizen
Zorg beter voor elkaar

Ziekenhuiservaringen van patiënten met meerdere ziektes en behandelaars

Doordat het aantal mensen met meerdere chronische ziektes toeneemt, wordt de ziekenhuiszorg steeds complexer. Eén patiënt heeft bijvoorbeeld steeds meer verschillende behandelaars. Dat betekent dat verschillende behandelingen op elkaar afgestemd moeten worden en dat de patiënten soms veel afspraken in het ziekenhuis heeft. Wij vinden het belangrijk om te weten hoe deze groep patiënten de huidige zorg ervaart: wat gaat goed en waar lopen zij tegenaan? Wij hebben daarom patiënten geïnterviewd, alleen of met een familielid. We hebben patiënten gezocht om mee te doen totdat er geen nieuwe onderwerpen meer naar voren kwamen in de interviews. Er zijn in totaal acht interviews gedaan.

Inzichten

De resultaten van dit onderzoek hebben geleid tot een aantal vragen die gebruikt zullen worden voor vervolgonderzoek:

Wie heeft het overzicht?

  • Onderzoeksresultaat: Het kostte de patiënten soms veel moeite om overzicht te houden over alle verschillende ziektes, behandelaars en behandelingen.
  • Vervolgonderzoek: We gaan deze patiëntervaringen vergelijken met de ervaringen van de specialisten van Gelre ziekenhuizen. Dit doen we met een enquête. We onderzoeken hiermee hoe artsen de huidige zorg voor patiënten met meerdere ziektes ervaren.

Bij wie is de behoefte aan coördinatie het grootst?

  • Onderzoeksresultaat: Het afstemmen van meerdere afspraken hoort specifiek bij het hebben van meerdere ziektes. Maar niet iedereen heeft dezelfde behoefte aan afstemming en informatie. De ene deelnemer wilde graag wat meer afstemming van afspraken zien op dezelfde dag, de andere deelnemer woonde dichtbij het ziekenhuis en vond het geen probleem om op verschillende dagen het ziekenhuis te bezoeken.
  • Vervolgonderzoek: We willen onderzoeken welke combinaties van ziektes het meeste voorkomen. We hopen zo patiëntengroepen aan te wijzen voor wie een betere organisatie of afstemming van de zorg voordeel op zou kunnen leveren.

Welke veranderingen zijn haalbaar?

  • Onderzoeksresultaten: Hulp vanuit het ziekenhuis, bijvoorbeeld door het coördineren van afspraken en overleg tussen de verschillende behandelaars, zou door veel patiënten gewaardeerd worden. Uit ons onderzoek blijkt opnieuw dat goed geïnformeerd worden een belangrijk onderdeel is van een positieve ziekenhuiservaring.
  • Vervolgonderzoek: In Gelre ziekenhuizen wordt continu onderzoek gedaan naar het verbeteren van communicatie. We onderzoeken hoe we de communicatie naar patiënten toe, maar ook tussen artsen onderling, kunnen blijven verbeteren. We willen ook onderzoeken welke veranderingen er haalbaar zijn voor de planning van afspraken. Daarbij proberen we te onderscheiden welke veranderingen echt nodig zijn en welke veranderingen prettig zouden zijn.


Complementary Content
${loading}
Scroll