Bestuur

Het dagelijks bestuur van Gelre ziekenhuizen ligt in handen van de Raad van Bestuur. Daarnaast is er een Raad van Toezicht die integraal toezicht houdt op het beleid van de Raad van Bestuur.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bepaalt het algemene beleid van het ziekenhuis. Dit doet de Raad op basis van overleg met het Medisch Stafbestuur. De Raad van Bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • dr. M.A. Galjee, voorzitter
  • drs. G.J. Heuver, arts MMO, lid

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Gelre ziekenhuizen is samen met de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor de corporate governance structuur van de Stichting Gelre ziekenhuizen. Ook ziet de Raad toe op de naleving van de principes van de Zorgbrede Governancecode.

De Raad van Toezicht bestaat per 1 augustus 2016 uit de volgende leden:

  • M. (Maarten) Rook, voorzitter
  • S.M. (Sandra) Mulder
  • dr. P.C.H.M. (Peter) Holland, arts
  • mr. M.G.H.A (Marguerite) Soeteman-Reijnen
  • J. (Hans) Wesselink