Cliëntenraad | Gelre ziekenhuizen
alert
Voorkom verspreiding infectieziekten

Welkom in Gelre. Help ons verspreiding van infectieziekten zoals griep en het coronavirus te voorkomen: klik hier

alert
Openingstijden en bezoektijden Pinksteren 2023

Voor meer informatie over de openingstijden en bezoektijden: klik hier

Zorg beter voor elkaar

Cliëntenraad

De Cliëntenraad vertegenwoordigt de patiënten, hun naasten en bezoekers. Zij denkt, praat en beslist mee over onderwerpen die voor deze groepen, voor u dus, van belang zijn.

Wat doet de Cliëntenraad?

De Cliëntenraad vormt een verbindende schakel tussen Gelre ziekenhuizen en de inwoners van haar verzorgingsgebied. Zij behartigt de gemeenschappelijke belangen van patiënten en bezoekers waardoor de zorg hierop beter kan worden afgestemd.

Zo werkt de Cliëntenraad

De Cliëntenraad volgt actief de ontwikkelingen binnen en buiten het ziekenhuis, bijvoorbeeld de samenwerking met huisartsen en verkorten van wachttijden. Zij overlegt hierover regelmatig met de Raad van Bestuur en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Om goed geïnformeerd te zijn overlegt zij ook een paar keer per jaar met de bedrijfskundig managers, de Ondernemingsraad en de Verpleegkundig AdviesRaad.

Heeft de Cliëntenraad invloed?

Ja zeker! Bij besluiten die direct invloed hebben op de zorg voor patiënten en cliënten, zoals veiligheid, kwaliteit en hygiëne, is de instemming van de Cliëntenraad vereist voordat het besluit genomen en uitgevoerd kan worden. Over belangrijke ontwikkelingen vraagt de Raad van Bestuur om advies van de Cliëntenraad. Zo zijn wij o.a. betrokken bij de verschillende onderwerpen uit de strategische plannen van Gelre waarin toegewerkt wordt naar 2025.

Cliëntenraden hebben een wettelijke grondslag in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018) met daarin ook vastgelegd een aantal artikelen die gaan over de invloed die de Cliëntenraad heeft.

Samenstelling

De Cliëntenraad bestaat uit zeven leden op persoonlijke titel. Zij worden benoemd door de Raad van Bestuur voor de zittingsduur van 4 jaar met een mogelijke eenmalige verlenging van 4 jaar.  Berry van Bruchem:

"Als lid van de cliëntenraad kan ik bijdragen de focus op de patiënt te houden."

Lizzy Plaschek:

"De kernvraag is voor mij: Wanneer ervaar ik als patiënt goede zorg? Ik denk daarbij aan regie over het eigen zorgproces, gelijkwaardige behandeling, duidelijke en effectieve communicatie, aandacht voor kwetsbaarheid of beperkte vaardigheden."

Ewoud Remmelts:

"Ik vind het belangrijk dat de patiënt/cliënt in het ziekenhuis steeds meer centraal staat."


Leo van den Heuvel:

"Kwaliteit van leven is belangrijker dan tijd, samenwerken voor zorg op maat."


Martijn Hofman:

"De Cliëntenraad wil dat patiënten onbezorgd goede zorg ontvangen. Als lid van de Cliëntenraad zet ik me daarvoor in. Daarnaast ben ik als secretaris regisseur van het medezeggenschapsproces."


Annemiek Littooij:

"Vanuit een positief kritische instelling, zet ik mij graag in voor de belangen van patiënten."


Wilma van Veldhuizen:

"Een steentje bijdragen aan patiëntbelang."

Meer weten?

Contact

De Cliëntenraad vindt het belangrijk om op de hoogte te zijn van ervaringen en meningen van patiënten en bezoekers. U kunt zelf onderwerpen aandragen die van algemeen belang zijn voor een goede zorgverlening.

De Cliëntenraad houdt zich niet bezig met individuele problemen, klachten of onvrede. Daarvoor kunt u terecht bij de betrokken zorgverlener, de klachtenfunctionaris of de klachtencommissie.

Verder is er een online patiënten panel waar u uw mening kunt laten horen.
Wij verwijzen hiervoor naar gelreziekenhuizen.nl/patiënt/patiënten panel.

Bereikbaarheid

U kunt de Cliëntenraad bereiken op de volgende manieren:

 • E-mail: clientenraad@gelre.nl 
 • Secretaresse Cliëntenraad, tel: 055 - 581 8003
 • Postadres:
  Gelre ziekenhuizen
  t.a.v. Secretaresse Cliëntenraad
  Postbus 9014
  7300 DS Apeldoorn


Complementary Content
${loading}
Scroll