Bestuur | Gelre ziekenhuizen
Zorg beter voor elkaar

Bestuur

Het dagelijks bestuur van Gelre ziekenhuizen ligt in handen van de Raad van Bestuur; de Raad van Bestuur bepaalt het algemene beleid van het ziekenhuis op basis van overleg met het Medisch Stafbestuur en het Verpleegkundig Stafbestuur. Daarnaast is er een Raad van Toezicht die integraal toezicht houdt op het beleid van de Raad van Bestuur.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bepaalt het algemene beleid van het ziekenhuis. Dit doet de Raad op basis van overleg met het Medisch Stafbestuur. De Raad van Bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • P. (Pier) Eringa, voorzitter
  • P. (Pieternel) Hummelen, lid
  • F. (Floor) Haak, lid

V.l.n.r.: Floor Haak, Pier Eringa, Pieternel Hummelen.

Verpleegkundig Stafbestuur

Sinds februari 2024 heeft Gelre ziekenhuizen officieel een Verpleegkundig Stafbestuur (VSB). Eerder was dit een Verpleegkundige Adviesraad.

Het Verpleegkundig Stafbestuur vertegenwoordigt de 1100 verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en specialistische verpleegkundigen in Gelre ziekenhuizen. Zij adviseren gevraagd en ongevraagd de Raad van Bestuur om de kwaliteit van de (verpleegkundige) zorg in Gelre te waarborgen en te verbeteren. Hiervoor nemen zij deel in het Bestuurlijk Beraad (met Raad van Bestuur en Medische Staf) en zijn zichtbaar bij officiële aangelegenheden zoals strategiedagen en het leiderschapsprogramma.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Gelre ziekenhuizen is samen met de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor de corporate governance structuur van de Stichting Gelre ziekenhuizen. Ook ziet de Raad toe op de naleving van de principes van de Governancecode Zorg 2022.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

  • E. (Edwin) Velzel
  • S.M. (Sandra) Mulder
  • P. (Peter) van der Meer
  • A.H. (Anneke) Sanderse
  • G. (Godfried) Barnasconi, voorzitter

Organogram

Download hier het organogram van Gelre ziekenhuizen.

Complementary Content
${loading}
Scroll