Onze STZ-status | Gelre ziekenhuizen
Zorg beter voor elkaar

Onze STZ-status

Gelre ziekenhuizen heeft een STZ-status. STZ staat voor Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen. 27 ziekenhuizen in Nederland hebben deze status en werken samen aan betere patiëntenzorg.

STZ-ziekenhuizen onderscheiden zich door steeds de voorhoede positie te kiezen met patiëntgericht wetenschappelijk onderzoek, topklinische zorg en opleidingen. Daarnaast richten zij zich op de kernthema’s ‘Innovatie’ en ‘24/7 topklinische en complexe acute zorg’.

Bekijk in de animatie hieronder hoe STZ eruit ziet in Gelre ziekenhuizen: 


Topklinische zorgfuncties

Binnen Gelre ziekenhuizen hebben we vier topklinische zorgfuncties die door de STZ zijn erkend. Topklinisch houdt in dat het gaat om zorgfuncties voor complexe aandoeningen, waarbij hoogwaardige patiëntenzorg is verweven met wetenschappelijk onderzoek, kennisuitwisseling, opleidingsmogelijkheden en regelmatig contact met patiëntenorganisaties.

De vier expertisecentra zijn:

Daarnaast heeft Gelre parels en speerpunten benoemd. 

Opleiden

Gelre ziekenhuizen heeft een optimaal opleidingsklimaat waarin werken en leren onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.  Dit zie je terug in onze visie op leren. Wij bieden veel opleidingen en mogelijkheden tot ontwikkeling. Voor vragen en advies is er het Leerhuis. Gelre leidt als STZ ziekenhuis onder andere op tot verpleegkundige, medisch specialist en andere (zorg)professionals.

Een mooi voorbeeld hiervan is het in Gelre ontwikkelde Strong Vital DOC programma; een aanvullend onderwijsprogramma voor basisartsen, gericht op persoonlijke en niet-medisch inhoudelijke professionele ontwikkeling. Meer over het Strong Vital DOC vind je hier.

Meer informatie over opleiden is hier te vinden.

Klik op de afbeelding hieronder om te lezen hoe onze visie op leren inzichtelijk wordt gemaakt en we als Gelre ziekenhuizen omgaan met leren en ontwikkelen.


Wetenschap

Binnen Gelre ziekenhuizen speelt wetenschappelijk onderzoek een belangrijke rol. Ter bevordering van het wetenschappelijk onderzoek heeft Gelre onder andere:

  • Een wetenschapscommissie die het wetenschappelijk onderzoek coördineert.
  • Een wetenschappelijke adviesraad die inhoudelijk oordeelt over onderzoeksprojecten.
  • Een jaarlijks medisch, paramedisch en verpleegkundig wetenschapssymposium.

Lees hier meer informatie over wetenschap in Gelre.


Complementary Content
${loading}
Scroll