Vereniging Medische Staf | Gelre ziekenhuizen
Zorg beter voor elkaar

Vereniging Medische Staf

De Vereniging Medische Staf Gelre (VMS Gelre) is een belangenvereniging van en voor alle in Gelre ziekenhuizen werkzame medisch specialisten en kent een eigen reglement en eigen statuten. De daarin vastgelegde centrale doelstelling is het waarborgen van en op professionele wijze gestalte geven aan de kwaliteit en continuïteit van de medisch specialistische zorg binnen het ziekenhuis. Daarbij fungeert de VMS ook als strategisch partner van de Raad van Bestuur bij de besturing van het ziekenhuis. De VMS is verantwoordelijk voor medisch inhoudelijk kwaliteitsbeleid en behartigt de belangen van (het collectief van) de leden.

Samenstelling stafbestuur VMS Gelre

Naam Dossier bestuur (o.a.)
M. Goessens (Marco), voorzitter bestuur VMS — chirurg / traumachirurg
DB, HRM, STZ
A. v.d. Biezenbos (Anton), vicevoorzitter, tevens voorzitter CMSG - radioloog
DB, ICT
A. van Esch (Aura), lid bestuur VMS - MDL-arts
Kwaliteit en veiligheid, Oncologie
H. Rendering (Harm), vicevoorzitter, tevens voorzitter VMSD - internist
DB, Acute zorg, Eerste lijn
E. Raven (Eric), lid bestuur VMS, penningmeester - orthopedisch chirurg
Opleiding en Wetenschap, Financiën

Het stafbestuur wordt ondersteund door een stafbureau:
  • A. Boer (Alja) bestuurssecretaris
  • M. Eijgelshoven (Marcel) bestuurssecretaris
  • A. van Cruijningen (Anette) secretaresse
  • A. Diekema (Annemarie) secretaresse

Het stafbureau is bereikbaar via:

Telefoon met effen opvulling 055 - 581 80 74
E-mail met effen opvulling stafvoorzitter@gelre.nl
Bovenste rij van links naar rechts: Marco Goessens, Harm Rendering, Anton van den Biezenbos, Marcel Eijgelshoven, Annemarie Diekema en Aura van Esch.

Onderste rij van links naar rechts: Anette van Cruijningen, Alja Boer en Eric Raven.

Complementary Content
${loading}
Scroll