Vereniging Medische Staf | Gelre ziekenhuizen | Gelre ziekenhuizen
alert
Corona

Ons laatste corona-nieuws en de meest gestelde vragen en antwoorden: klik hier

Zorg beter voor elkaar

Vereniging Medische Staf

De Vereniging Medische Staf Gelre (VMS Gelre) is een belangenvereniging van en voor alle in Gelre ziekenhuizen werkzame medisch specialisten en kent een eigen reglement en eigen statuten. De daarin vastgelegde centrale doelstelling is het waarborgen van en op professionele wijze gestalte geven aan de kwaliteit en continuïteit van de medisch specialistische zorg binnen het ziekenhuis. Daarbij fungeert de VMS ook als strategisch partner van de Raad van Bestuur bij de besturing van het ziekenhuis. De VMS is verantwoordelijk voor medisch inhoudelijk kwaliteitsbeleid en behartigt de belangen van (het collectief van) de leden.

Samenstelling bestuur VMS Gelre

  • N. Croese, voorzitter bestuur VMS  klinisch psycholoog
  • P. Lerk, vice-voorzitter bestuur  VMS  ziekenhuisapotheker
  • K. Langenhuijsen, lid bestuur VMS  KNO-arts
  • H. Rendering , lid bestuur VMS, tevens voorzitter VMSD  internist
  • J.R. de Jong, lid bestuur VMS, tevens voorzitter CMSG  cardioloog
    Het bestuur wordt ondersteund door een stafbureau.
Complementary Content
${loading}
Scroll