Geschiedenis

Gelre ziekenhuizen is in oktober 1999 ontstaan uit een fusie van het Ziekenhuiscentrum Apeldoorn (dat uit de locaties Lukas en Juliana bestond) en Streekziekenhuis Het Spittaal te Zutphen. De huidige locaties in Apeldoorn en Zutphen kennen een rijke geschiedenis.

Gelre Apeldoorn

Gelre Apeldoorn is voortgekomen uit het Ziekenhuiscentrum Apeldoorn. Dit centrum kwam op haar beurt weer voort uit het Lukas ziekenhuis en het Julianaziekenhuis. Tot mei 2009 waren er nog twee ziekenhuislocaties in Apeldoorn. Op 19 mei 2009 werd de geheel vernieuwde locatie van het Lukas ziekenhuis geopend en ging het ziekenhuis verder als Gelre Apeldoorn.

Geschiedenis van het Juliana- en Lukas ziekenhuis

Het Juliana ziekenhuis is voortgekomen uit de eerste ziekenhuizen in Apeldoorn: het Ziekenhuis aan de Sprengenweg (opgericht in 1886) en het Kinderziekenhuis Mary (uit 1887). Het Lukas ziekenhuis is in 1974 ontstaan uit het rooms-katholieke Sint Liduina Ziekenhuis (opgericht in 1928) en de Stichting Protestants Christelijk Ziekenhuis.

Gelre Zutphen

De geschiedenis van Gelre Zutphen gaat terug tot in de Middeleeuwen. In 1886 werd er een nieuw Algemeen Ziekenhuis geopend aan de Coehoornsingel. In 1927 werd aan de Martinetsingel een tweede ziekenhuis opgericht: het rooms-katholieke Sint Walburgis ziekenhuis. Deze Zutphense ziekenhuizen fuseerden in 1967. In 1974 namen zij een nieuw gebouw in gebruik onder de naam Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal. In 1996 verzelfstandigde Het Nieuwe Spittaal en kreeg het de naam Het Spittaal.

 

Sinds 1999 maakt Het Spittaal deel uit van Gelre ziekenhuizen. Sinds de ingebruikname van Gelre Apeldoorn in 2009 heet het ziekenhuis Gelre Zutphen. In 2006 is besloten om een geheel nieuw ziekenhuis te bouwen. In 2010 is dit nieuwe ziekenhuis in gebruik genomen.