Transmuraal Regio Zutphen

Om de zorg voor patiënten in de regio Zutphen te optimaliseren zijn en afspraken gemaakt met diverse ketenzorgpartners waar Gelre Zutphen mee samenwerkt. Deze website helpt zorgverleners door deze afspraken overzichtelijk te ordenen en eenvoudig toegankelijk te maken.

Deze site bevat de afspraken over afstemming rond de patiëntenzorg: