Toegangstijden / wachttijden | Gelre ziekenhuizen
Zorg beter voor elkaar

Toegangstijden / wachttijden

Op de website ZorgkaartNederland vindt u de actuele toegangstijden voor de poliklinieken en onderzoeken (diagnostiek) en de actuele wachttijden voor behandelingen in Gelre ziekenhuizen:

Toegangstijden Gelre Apeldoorn

Toegangstijden Gelre Zutphen

Toegangstijden poliklinieken en diagnostische onderzoeken

De toegangstijd voor de poliklinieken en onderzoeken is het aantal kalenderdagen tussen het moment dat u of uw huisarts contact opneemt met het ziekenhuis om een afspraak te maken voor een eerste polikliniekbezoek, en het moment waarop u daadwerkelijk op het spreekuur terecht kunt. Wanneer uw vraag uitgaat naar een specifieke medisch specialist, kan de toegangstijd afwijken. Als er sprake is van spoed kunt u (op aangeven van de huisarts) over het algemeen direct terecht.

Wachttijden behandelingen

De wachttijd voor behandelingen is het aantal kalenderdagen tussen het moment van plaatsing op de wachtlijst, tot het moment van operatie. Voorbereidende afspraken en onderzoeken zitten in de wachttijd.

Het getal is een gemiddelde van wachttijd van alle medisch specialisten die deze behandeling uitvoeren. De wachttijd voor een specifieke medisch specialist kan hierdoor afwijken. Uiteraard wordt bij de planning van alle operaties rekening gehouden met de medische noodzaak en acceptabele wachttijden. Daarnaast vergen sommigen operaties een specifieke voorbehandeling, waardoor het altijd enkele weken duurt voordat deze operaties kunnen plaatsvinden.

Treeknorm

Wij vinden het belangrijk dat onze patiënten zo snel mogelijk de beste zorg krijgen. De maximaal aanvaardbare tijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken. Door individuele wensen en medische situaties kunnen zoals beschreven de wachttijden van deze treeknorm afwijken.

Overleg

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, neemt u dan altijd contact met ons op. Als we er niet uitkomen kunt u uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden.

Complementary Content
${loading}
Scroll