Uw opname in Gelre
Zorg beter voor elkaar

Uw opname in Gelre

Uw arts heeft met u afgesproken dat u wordt opgenomen in het ziekenhuis voor een onderzoek, operatie of behandeling. Dan wilt u graag weten hoe het werkt in het ziekenhuis.

Voorkomen van infectieziekten

In Gelre ziekenhuizen gelden maatregelen om verspreiding van het infectieziekten zoals griep en het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. Lees hier met welke maatregelen u rekening moet houden voor uw opname.

Opname en opnamedatum

Uw opname kan gaan om een poliklinische behandeling, een dagopname of een opname van twee of meer dagen. U komt dan eerst op een opnamelijst te staan. De polikliniek geeft aan hoe lang de wachttijd ongeveer is. U krijgt vanzelf een oproep van Bureau Opname zodra uw opnamedatum bekend is. Dit gebeurt schriftelijk of telefonisch.
Lees hier met welke voorbereidingen voor uw opname u rekening moet houden.

In drukke tijden hebben wij in ons ziekenhuis een enkele keer weinig tot geen plek meer voor nieuwe patiënten. Dan zijn wij genoodzaakt patiënten over te plaatsen naar onze andere locatie of een ander ziekenhuis. Of naar een nazorg locatie (verpleeg-/ verzorgingshuis of revalidatiecentrum) die mogelijk niet uw eerste keuze is. In ons ziekenhuis ontstaat hierdoor weer ruimte voor patiënten die onze zorg hard nodig hebben.

Opnametijd

Eén werkdag voor de opname kunt u vanaf 14.00 uur uw definitieve opnametijd vinden in het patiëntenportaal MijnGelre:

  • Log in met uw DigiD op mijngelre.nl;
  • klik dan in menu ‘agenda’ op ‘afspraakoverzicht’;
  • klik daarna op button ‘opname’.
  • Dan ziet u op welke tijd en locatie u in het ziekenhuis moet zijn.

Lukt het gebruik van mijngelre.nl niet? Bel dan de verpleegafdeling volgens instructie in de brief over uw opname of kijk bij veelgestelde vragen op mijngelre.nl.

Uw contactpersonen

Uw familie en kennissen willen tijdens uw ziekenhuisopname graag weten hoe het met u gaat. Heel begrijpelijk. Om uw privacy te garanderen, geven onze medewerkers alleen informatie door aan uw contactpersonen. Spreek met uw familie en kennissen af wie uw contactpersonen zijn tijdens uw verblijf in het ziekenhuis. Anderen verwijzen wij voor informatie naar u of uw contactpersonen door.

Patiëntenmagazine

Bij een klinische opname langer dan één dag ontvangt u het Gelre ziekenhuizen patiëntenmagazine met informatie over een ziekenhuisopname.

Klik hieronder om het magazine te openen.

Patiëntenmagazine Apeldoorn Patiëntenmagazine ZutphenComplementary Content
${loading}
Scroll