Medisch dossier: inzage in uw dossier | Gelre ziekenhuizen | Gelre ziekenhuizen
alert
Corona

Ons laatste corona-nieuws en de meest gestelde vragen en antwoorden: klik hier

Zorg beter voor elkaar

Medisch dossier: inzage in uw dossier via 'Mijn Gelre'

Als patiënt heeft u het recht om uw medisch dossier, ook wel patiëntendossier genoemd, te bekijken. Dit kan online in het patiëntenportaal MijnGelre. U kunt ook een papieren kopie opvragen. Daarnaast kunt u schriftelijk verzoeken om gegevens in uw dossier te wijzigen of te vernietigen. klik hier voor meer informatie, of ga direct naar het formulier.

Op dit moment kunt in MijnGelre uw afspraak bekijken, maar nog geen nieuwe afspraak maken, uw afspraak wijzigen of uw afspraak annuleren/afzeggen.

Wie heeft inzage in uw dossier?

Uw behandelend arts, uw huisarts en andere zorgverleners en medewerkers die daartoe bevoegd zijn, hebben inzage in (gedeelten van) uw dossier.

Wilt u dit niet? Stuur dan een brief aan uw arts waarin u schrijft dat u niet wilt dat anderen dan uw behandelend arts uw dossier kunnen bekijken. Lees ook 'Hoe is uw recht op privacy?' op de pagina Rechten en plichten.

U ligt in het ziekenhuis en wilt uw medisch dossier inzien

Alle gegevens over uw medische behandeling legt de arts vast in uw elektronisch patiëntendossier. Al uw verpleegkundige gegevens staan, samen met de aanwijzingen van uw arts, ook in uw elektronisch patiëntendossier. Ook uw persoonlijke wensen staan hierin. Aan de arts of verpleegkundige kunt u vragen of u uw elektronisch patiëntendossier kunt inzien. De arts of verpleegkundige kan dan via de computer op de verpleegkamer uw dossier voor u openen en samen met u inzien. Uiteraard kunt u ook op uw eigen smartphone of tablet uitloggen op patiëntenportaal MijnGelre.

U ligt niet (meer) in het ziekenhuis en wilt uw medisch dossier inzien

Dan kunt u gegevens uit uw dossier inzien via patiëntenportaal MijnGelre.

U ligt niet (meer) in het ziekenhuis en u wilt aanvullende gegevens uit uw medisch dossier inzien die niet in het patiëntenportaal staan

Als de door u benodigde gegevens niet in het patiëntenportaal MijnGelre staan, kunt u een verzoek indienen voor aanvullende gegevens.

Download hiervoor het formulier Verzoek inzage en kopie dossier en vul dit formulier volledig in.

Maak een veilige kopie van uw identiteitsbewijs (ID). Een veilige kopie maakt u door met pen schuin door de kopie van uw ID te schrijven: ‘kopie voor Gelre ziekenhuizen’. Vermeld ook de datum erbij en laat uw BSN nummer zichtbaar (zie www.rijksoverheid.nl, zoekwoord ‘identiteitsbewijs’ en kies ‘Hoe voorkom ik fraude etc.’).

Ben je ouder dan 12 jaar, maar jonger dan 16 jaar? Vul dan dit formulier samen met je ouder/ wettelijk vertegenwoordiger in en maak een veilige kopie van het ID-bewijs van jezelf én die van je ouder/ wettelijk vertegenwoordiger.

Het ingevulde verzoek en kopie ID kunt u per post indienen.

Verzoek indienen per post

Gelre ziekenhuizen 

t.a.v. Facilitaire Dienst / Centraal Medisch Archief

Postbus 9014 

7300 DS Apeldoorn

Gelre plaatst de gevraagde gegevens kosteloos in een digitaal document (pdf) op het patiëntenportaal MijnGelre. Zodra dit gebeurt ontvangt u een bericht via e-mail. In deze e-mail treft u een wachtwoord aan. Om het digitale document vervolgens in te zien logt u via uw DigiD in in het patiëntenportaal. Het document staat onder ‘Mijn gegevens>Bestanden’. Met het toegestuurde wachtwoord kunt u het document openen en downloaden. Het document is zeven dagen beschikbaar en wordt daarna automatisch verwijderd.

Wilt u het dossier toch liever op papier ontvangen?
De eerste kopie per post is gratis. Voor een volgende kopie vragen wij een vergoeding voor de gemaakte kosten: - € 0,23 cent per pagina - minimaal € 4,50 per dossier - maximaal  € 22,50 per dossier.
Duplicaat radiologie onderzoeken op CD-rom: minimaal € 12,50, maximaal € 22,50.

Complementary Content
${loading}
Scroll