Dossier wijzigen of vernietigen | Gelre ziekenhuizen
Zorg beter voor elkaar

Dossier wijzigen of vernietigen

Om u te kunnen behandelen is het ziekenhuis verplicht gegevens over uw behandeling in uw medisch dossier vast te leggen. Bent u het met de vastgelegde informatie niet eens, dan kunt u dit met uw behandelend arts bespreken. Komt u er samen niet uit, dan kunt u uw medisch dossier laten aanvullen of u kunt bepaalde gegevens laten verwijderen.

Aanvulling

Een patiënt heeft het recht om een aanvullende verklaring op te stellen en te verzoeken deze aan het medisch dossier te laten toevoegen. U kunt dit kenbaar maken aan uw zorgverlener.

Verwijdering

U mag onjuiste of niet terzake doende gegevens laten verwijderen uit uw medisch dossier. Op dit recht is een aantal uitzonderingen. Soms moeten de gegevens bewaard blijven, bijvoorbeeld voor declaratie bij uw zorgverzekeraar. Of wanneer de gegevens belangrijk zijn voor iemand anders dan uzelf, bijvoorbeeld als er sprake is van een erfelijke ziekte. Ook als er een klachttraject loopt, kan er mogelijk niet direct uitvoer gegeven worden aan een verwijdering of vernietiging van gegevens.

Aanvraagformulier

U kunt een verzoek tot verwijdering doen via het aanvraagformulier verwijdering gegevens. Wij vragen u altijd om een veilige kopie van uw identiteitsbewijs toe te voegen als u dit formulier terugstuurt. De klachtenfunctionaris neemt de aanvraag dan in behandeling.

Een veilige kopie van uw identiteitsbewijs (ID) maakt u door met pen schuin door de kopie van uw ID te schrijven: ‘kopie voor Gelre ziekenhuizen’. Vermeld ook de datum erbij en laat uw BSN nummer zichtbaar (zie www.rijksoverheid.nl, zoekwoord ‘identiteitsbewijs’ en kies ‘Hoe voorkom ik fraude etc.’).

De procedure bij verzoeken tot verwijdering van medische gegevens is als volgt:

  • De klachtenfunctionaris zal binnen 10 werkdagen na ontvangst van het verzoek tot verwijdering van medische gegevens, contact met u opnemen.
  • U ontvangt daarna een brief van de klachtenfunctionaris waarin u erop gewezen wordt dat het verwijderen van medische gegevens mogelijk risico’s kent voor de toekomstige zorg en behandeling aan u. Als u akkoord bent met de inhoud van deze brief, stuurt u vervolgens deze brief, voorzien van uw handtekening, retour.
  • Daarna zal de klachtenfunctionaris aan de betrokken medisch specialisten instemming tot verwijdering vragen.
    Na instemming zal de opdracht tot verwijdering van (delen van) uw medisch dossier worden gegeven aan de ICT afdeling.
  • Deze gegevens worden volledig verwijderd. Zodra de gegevens zijn verwijderd, ontvangt u daarvan schriftelijk bericht.

De intentie is om binnen 1 maand na ontvangst van de door u ondertekende brief de gevraagde gegevens te verwijderen. Bij meer complexe en uitgebreide verzoeken kan dit langer duren. De klachtenfunctionaris informeert u dan daarover. Uiterlijk drie maanden na het verzoek om vernietiging worden de gegevens vernietigd.

Complementary Content
${loading}
Scroll