Machtigingen | Gelre ziekenhuizen
Zorg beter voor elkaar

Machtigingen

Naast uw eigen toegang tot uw patiëntenportaal MijnGelre, kunt u ook een ander machtigen om toegang te krijgen tot uw portaal. Dit betekent dat u als patiënt de mogelijkheid biedt aan één gemachtigde (bijvoorbeeld een naaste) om gegevens in te zien en te wijzigen op uw patiëntenportaal MijnGelre. Deze ‘gemachtigde’ kan met het eigen DigiD inloggen in het eigen patiëntenportaal MijnGelre. Dit kan alleen als de gemachtigde ook ingeschreven is in Gelre ziekenhuizen met zijn/haar identiteitsbewijs.

Als de gemachtigde inlogt in het eigen patiëntenportaal MijnGelre, kan de gemachtigde vervolgens overschakelen naar uw patiëntenportaal. De gemachtigde kan vervolgens in uw patiëntenportaal MijnGelre informatie lezen en alle acties uitvoeren die u zelf ook kan doen na inloggen op het patiëntenportaal met uw eigen DigiD.

Belangrijk: als u een machtiging verstrekt, hoeft u niet uw DigiD te delen met de gemachtigde.

Wie kunt u als patiënt machtigen?

Deze machtiging voor het patiëntenportaal kan ingezet worden tussen:

  • Kind onder 12 jaar zonder DigiD (patiënt) en een gezagdragende ouder/ verzorger
  • Kind vanaf 12 jaar (patiënt) en een gezagdragende verzorger
  • Patiënt en wettelijke vertegenwoordiger
  • Volwassen wilsbekwame patiënt en één andere wilsbekwame volwassene

Bij een wilsonbekwame patiënt kan de gemachtige van deze patiënt zelf een aanvraag voor inzage en wijziging van het patiëntenportaal indienen.

U mag als patiënt voor één gemachtigde een aanvraag indienen en deze machtiging geldt alleen voor het patiëntenportaal van Gelre ziekenhuizen. U kunt op ieder moment deze machtiging direct stopzetten. Dit kunt u zelf aangeven in MijnGelre bij Mijn gegevens > Privacy > Machtigingen.

Hoe kunt u als patiënt een machtiging aanvragen?

U vult als patiënt het aanvraagformulier ‘Aanvraag machtiging voor medisch dossier MijnGelre' samen met uw gemachtigde in. Daarna gaat u met uw gemachtigde naar het Inschrijfpunt in Gelre Apeldoorn of Zutphen om het ingevulde formulier in te leveren. Hierbij moet u beiden uw identiteitsbewijs tonen; dit geldt ook voor kinderen. Het toesturen per post is niet mogelijk. U kunt het formulier ook samen met uw gemachtigde in het ziekenhuis bij het Inschrijfpunt krijgen en daar ter plaatse invullen en inleveren.

Hoe kunt u als ouder of verzorger een machtiging aanvragen?

U heeft als gezagdragende ouder/verzorger de beslissingsbevoegdheid over de medische behandeling van het kind en inzagerecht in het medisch dossier van het kind. Beschikt het kind over een eigen DigiD? Dan mag u inloggen met het DigiD van het kind op patiëntenportaal MijnGelre. Daar ziet u alle gegevens van het kind zoals afspraken, in te vullen vragenlijsten en het medisch dossier. Het recht op inzage, zonder toestemming van het kind, geldt tot het kind 12 jaar wordt.

Beschikt het kind niet over een DigiD? Dan kunt u als gezagdragende ouder/ verzorger een machtiging aanvragen om toegang te krijgen tot het patiëntenportaal van het kind. Vul daarvoor het formulier ‘Aanvraag machtiging voor medisch dossier MijnGelre voor patiënten 0 t/m 11 jaar (PACO-519)’ volledig in. Lever het ingevulde formulier in bij het Inschrijfpunt in Gelre Apeldoorn of Zutphen en toon een geldig identiteitsbewijs van u zelf.

Beoordeling machtiging aanvraag

De medewerker van het Inschrijfpunt zorgt dat het aanvraagformulier voor machtiging in behandeling genomen wordt door het Centraal Medisch Archief van Gelre ziekenhuizen. Bij kinderen van 0 t/m 15 jaar wordt het gezagsregister getoetst bij de Rechtbank of de gemachtigde daadwerkelijk de gezaghebbende verzorger is. Na goedkeuring van uw aanvraag, heeft uw gemachtigde via het eigen DigiD toegang tot uw patiëntenportaal MijnGelre. Na 5 werkdagen ziet u op uw patiëntenportaal of de machtiging is toegekend. U krijgt hierover geen bericht, tenzij de machtiging niet toegekend wordt.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over inzage in uw dossier en machtiging voor inzage dossier op de webpagina inzage in uw dossier of bij de veel gestelde vragen over MijnGelre.

Complementary Content
${loading}
Scroll