Vademecum | Gelre ziekenhuizen
alert
Openingstijden en bezoektijden Hemelvaart en Pinksteren 2024

Voor meer informatie over openingstijden en bezoektijden tijdens Hemelvaart en Pinksteren: klik hier

Zorg beter voor elkaar

Vademecum

De afdeling MMI van Eurofins Gelre voldoet aan de eisen gesteld in de ISO-15189 norm (Medische laboratoria - Bijzondere eisen voor kwaliteit en competentie). De ISO-15189 is een internationale norm die eisen specificeert die gesteld worden aan de competentie en kwaliteit van medische laboratoria. Bekijk hier de lijst met verrichtingen die onder ISO-15189 accreditatie van de afdeling MMI van Eurofins Gelre (accreditatienummer M234) vallen.


Laboratorium Medische Microbiologie en Infectiepreventie van Eurofins Gelre

Gelre ziekenhuizen
Albert Schweitzerlaan 31
7334DZ Apeldoorn
tel. 055-581 85 60
Route 189

Openingstijden

Maandag t/m zaterdag (1): 8:00 uur - 16:00 uur
Zondag en feestdagen (2): 8:00 uur - 12:00 uur

Ad1) Materialen vóór 16:00 uur op het laboratorium aangeleverd, worden dezelfde dag in behandeling genomen.
Ad2) Materialen vóór 11:00 uur op het laboratorium aangeleverd, worden dezelfde dag in behandeling genomen.

Stafmedewerkers

Artsen-microbioloog

 • Dhr. dr. J.R. LoTenFoe
 • Dhr. drs. G.J. Blaauw
 • Mw. dr. A.G. Vonk
 • Mw. drs. E.M. Mallinckrodt

Internist-infectioloog

 • Mw. drs. M.P. Bleijenberg

Medisch Moleculair Microbioloog

 • Mw. dr. M. Oostra

Manager laboratoria KCHL en MMI van Eurofins Gelre

 • Dhr. ing. J. Vijfhuizen
 • Dhr. S. Beekman

Consulten

De arts-microbioloog is altijd bereikbaar op:

 • Toestel 6078 (Gelre ziekenhuizen intern)
 • Via de portier van Gelre ziekenhuizen 055 581 81 81

Buiten reguliere openingstijden is de dienstdoende arts-microbioloog bereikbaar via de portier van het ziekenhuis.

Aanvraagformulieren en transportmedia

Apeldoorn en Zutphen: Alle formulieren en transportmedia kunnen telefonisch dan wel schriftelijk worden aangevraagd bij de administratie van het laboratorium MMI van Eurofins Gelre, tel: 055 - 581 85 60.

Afname materialen

De inzender is verantwoordelijk voor het af (laten) nemen van materiaal.
Bloedafname is mogelijk bij de prikposten van het Klinisch Chemisch Hematologisch Laboratorium van Eurofins Gelre.

Afgifte materialen

Zowel binnen als buiten kantooruren kan het patiëntenmateriaal (indien van toepassing met bijbehorend aanvraagformulier) ingeleverd worden op het verzamelpunt van het laboratorium MMI van Eurofins Gelre. Dit verzamelpunt bevindt zich bij de ingang van het laboratorium KCHL van Eurofins Gelre in Zutphen en in Apeldoorn. Materiaal kan ook per post verzonden worden; gebruik de daarvoor bestemde verzend-enveloppen.

Informatie uitslagen

Apeldoorn / Zutphen

Voor het opvragen van uitslagen kan telefonisch contact worden opgenomen via het secretariaat van de afdeling MMI  van Eurofins Gelre via 055 - 581 85 60. Uitslagen van cito-onderzoek worden aan de aanvragend arts doorgebeld.

Rapportage

De rapportage van het laboratorium naar de aanvrager kan op de volgende wijze plaatsvinden:

 • Elektronisch, naar het EPD en externe aanvragers d.m.v. edifact
 • Schriftelijk
 • Telefonisch (indien aanvrager en telefoonnummer zijn vermeld) bij:
  • cito-aanvragen
  • positieve ZN en/of kweek op tuberculose
  • positieve bloed- en liquorkweek
  • positieve Clostridium difficile PCR
  • invasieve groep B streptokokken rond de partus / bij pasgeborene
  • uitslagen waarvan naar het oordeel van de arts-microbioloog snelle berichtgeving gewenst is

Spoedeisend onderzoek

Een aanvraag voor cito-onderzoek binnen openingstijden dient altijd via de arts-microbioloog te verlopen (Gelre ziekenhuizen: toestel 6078). Buiten openingstijden is de dienstdoend arts-microbioloog bereikbaar via de portier (Apeldoorn 055 581 81 81).

Uitslag direct

Dit betreft monsters waarvan u zo snel mogelijk de uitslag wilt. Dit kan alleen na telefonisch overleg met de arts-microbioloog. Het materiaal dient direct naar het laboratorium gebracht te worden en wordt direct verwerkt. Vermeld op de aanvraag: "CITO", de aanvragend arts en het telefoonnummer.

Klachten

Klachten over de dienstverlening van de MMI van Eurofins Gelre kunnen telefonisch worden gemeld via het secretariaat van de MMI 055 - 581 85 60. U kunt dan vragen naar de arts-microbioloog. Klachten over de dienstverlening kunnen ook gemeld worden per e-mail aan mmi@gelre.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.

Complementary Content
${loading}
Scroll