Vademecum | Gelre ziekenhuizen
alert
Corona

Ons laatste corona-nieuws en de meest gestelde vragen en antwoorden: klik hier

Zorg beter voor elkaar

Vademecum

De afdeling MMI voldoet aan de eisen gesteld in de ISO-15189 norm (Medische laboratoria - Bijzondere eisen voor kwaliteit en competentie). De ISO-15189 is een internationale norm die eisen specificeert die gesteld worden aan de competentie en kwaliteit van medische laboratoria. Bekijk hier onze scope. Behoudens de negatieve bloedkweken van Saxenburgh groep bevat deze scope het volledige verrichtingenpakket.

Laboratorium Medische Microbiologie en Infectiepreventie
Gelre ziekenhuizen
Albert Schweitzerlaan 31
7334DZ Apeldoorn
tel. 055-581 85 60
fax. 055-581 85 59
Route 189

Openingstijden

Maandag t/m zaterdag1) : 8:00 uur - 16:00 uur
Zondag en feestdagen2) : 8:00 uur - 12:00 uur

Ad1) Materialen vóór 16:00 uur op het laboratorium aangeleverd, worden dezelfde dag in behandeling genomen.
Ad2) Materialen vóór 11:00 uur op het laboratorium aangeleverd, worden dezelfde dag in behandeling genomen.

Artsen-microbioloog

Drs. G.J. Blaauw
Dr. P.M. den Reijer
Mw. R. Ramos Díaz
Mw. C.A. Timmer

Medisch Moleculair Microbioloog
Mw. dr. M. Oostra

Coördinerend hoofdanalist
Dhr. ing. J. Vijfhuizen

Consulten

De arts-microbioloog is altijd bereikbaar op:

 • Apeldoorn Toestel 6078
 • Zutphen Toestel 8565
 • Saxenburgh Groep Toestel 6280
 • Via de portier van Gelre ziekenhuizen 055-581 81 81

Buiten reguliere openingstijden is de dienstdoende arts-microbioloog bereikbaar via de portier van het ziekenhuis.

Aanvraagformulieren en transportmedia

Apeldoorn en Zutphen: Alle formulieren en transportmedia kunnen telefonisch dan wel schriftelijk worden aangevraagd bij de administratie van het laboratorium MMI 055-581 85 60.

Saxenburgh Groep: Afnamematerialen, aanvraagformulieren en alles wat daarbij hoort, vindt u in de voorraadkast op het KCL. U krijgt hier toegang toe met uw Facility kaart.

Afname materialen

De inzender is verantwoordelijk voor het af (laten) nemen van materiaal.
Bloedafname is mogelijk bij de prikpunten van het Klinisch Chemisch Hematologisch Laboratorium.

Afgifte materialen

Zowel binnen als buiten kantooruren kan het patiëntenmateriaal met bijbehorend aanvraagformulier ingeleverd worden op het verzamelpunt van het laboratorium MMI. Dit verzamelpunt bevindt zich bij de ingang van het laboratorium KCHL in Zutphen en in Apeldoorn. Materiaal kan ook per post verzonden worden; gebruik de daarvoor bestemde verzend-etuis

Saxenburgh Groep: Het materiaal voor microbiologisch onderzoek kunt u inleveren bij het KCL.

Vervoer van materiaal van Saxenburgh Groep naar het laboratorium MMI te Apeldoorn, zal op de volgende tijden plaatsvinden:

• Maandag t/m vrijdag: 10.00 uur en 14.00 uur
• Zaterdag: 12.00 uur
• Zondag: 10.30 uur

Informatie uitslagen

Apeldoorn/Zutphen
Voor het opvragen van uitslagen kan telefonisch contact worden opgenomen via het secretariaat van de MMI
055-581 85 60. Uitslagen van cito-onderzoek worden aan de aanvragend arts doorgebeld.

Saxenburgh Groep
Voor het opvragen van uitslagen, het toevoegen van testen of overleg met een analist, neemt u contact op met het laboratorium MMI. Het Laboratorium MMI is bereikbaar via het interne telefoonnummer 6281 en via het externe telefoonnummer 0523 – 27 62 81.

Rapportage

De rapportage van het laboratorium naar de aanvrager kan op de volgende wijze plaatsvinden:

 • Elektronisch, naar het EPD en externe aanvragers d.m.v. edifact
 • Schriftelijk
 • Telefonisch (indien aanvrager en telefoonnummer zijn vermeld) bij:
  • cito-aanvragen
  • positieve ZN en/of kweek op tuberculose
  • positieve feceskweek
  • positieve bloed- en liquorkweek
  • positieve Clostridium difficile toxine
  • invasieve groep B streptokokken rond de partus / bij pasgeborene
  • uitslagen waarvan naar het oordeel van de arts-microbioloog snelle berichtgeving gewenst is

Spoedeisend onderzoek

Een aanvraag voor cito-onderzoek binnen openingstijden dient altijd via de arts-microbioloog te verlopen (Apeldoorn: toestel 6078 / Zutphen: toestel 8565 / Saxenburgh Groep 6280). Buiten openingstijden is de dienstdoend arts-microbioloog bereikbaar via de portier (Apeldoorn 055-581 81 81).

Uitslag direct
Dit betreft monsters waarvan u zo snel mogelijk de uitslag wilt. Dit kan alleen na telefonisch overleg met de arts-microbioloog. Het materiaal dient direct naar het laboratorium gebracht te worden en wordt direct verwerkt. Vermeld op de aanvraag: "CITO", de aanvragend arts en het telefoonnummer.

Klachten

Klachten over de dienstverlening van de MMI kunnen telefonisch worden gemeld via het secretariaat van de MMI 055-581 8560. U kunt dan vragen naar de arts-microbioloog. Klachten over de dienstverlening kunnen ook gemeld worden per e-mail aan MMI@gelre.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.

Complementary Content
${loading}
Scroll