Meldingsplichtige infectieziekten | Gelre ziekenhuizen
Zorg beter voor elkaar

Meldingsplichtige infectieziekten

Onderstaand vindt u de lijst van meldingsplichtige infectieziekten. Deze zijn ingedeeld in de groepe A, B1, B2 en C en mogelijke wettelijke maatregelen die opgelegd kunnen worden.

Groep Infectieziekten Mogelijke wettelijke maatregelen
A

- MERS-coronavirus
- Pokken
- Polio
- Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)
- Virale hemorragische koorts

Gedwongen opname tot isolatie of thuisisolatie, gedwongen onderzoek, gedwongen quarantaine (incl. medisch
toezicht), verbod van beroepsuitoefening

B1 - Humane infectie met dierlijk influenzavirus
- Difterie
- Pest
- Rabiës
- Tuberculose
Gedwongen opname tot isolatie of thuisisolatie, gedwongen onderzoek, verbod van beroepsuitoefening
B2 - Buiktyfus (typhoid fever)
- Cholera
- Hepatitis A, B en C (recent opgelopen)
- Kinkhoest
- Mazelen
- Paratyfus
- Rubella
- Shigatoxineproducerende Escherichia coli
- Enterohemorragische Escherichia coli-infectie
- Shigellose
- Invasieve groep A streptokokkeninfectie
- Voedselinfectie voor zover vastgesteld bij 2 of meer patiënten met een onderlinge relatie wijzend op voedsel als bron
Verbod van beroepsuitoefening
C

- Antrax (miltvuur)
- Bof
- Botulisme
- Brucellose
- Chikungunya (alléén meldingsplichtig in Caribisch Nederland)
- Ziekte van Creutzveldt-Jakob
- Dengue (alléén meldingsplichtig in Caribisch Nederland)
- Gele koorts
- Invasieve Haemophilus influenzae type B
- Hantavirusinfectie
- Legionellose
- Leptospirose
- Listeriose
- Malaria
- Meningokokkenziekte
- MRSA-infectie (clusters buiten het ziekenhuis)
- Invasieve pneumokokkeninfectie bij kinderen t/m 5 jaar
- Psittacose
- Q-koorts
- Tetanus
- Trichinose
- Tularemie
- West-Nilevirus
- Zikavirusinfecite

Dwingende maatregelen kunnen niet opgelegd worden. Maar melding en persoonsgegevens zijn nodig om de inzet van vrijwillige/te adviseren maatregelen rondom de patiënt of anderen in de gemeenschap mogelijk te maken.

De meldings- en informatieplicht voor artsen

Groep A
als u bij een patiënt pokken, polio, SARS of virale hemorragische koorts vermoedt (of vaststelt) dient u dit direct te melden aan de GGD in uw werkgebied

Groep B1
als u bij een patiënt een infectie door het dierlijk influenzavirus, difterie of rabiës vermoedt (of vaststelt) dient u dit binnen 24 uur te melden aan de GGD in uw werkgebied.

Alle overige ziekten uit de wet (rest van groep B1, B2 en C) dient u na vaststelling binnen een werkdag te melden aan de GGD in uw werkgebied.

De meldings- en informatieplicht voor het laboratorium

Vanaf de inwerkingtreding van de Wet publieke gezondheid (op 1 december 2008) dient het hoofd van het laboratorium voor alle meldingsplichtige ziekten uit groep A, B1, B2 en C de vaststelling van een ziekteverwekker te melden bij de GGD in het werkgebied waarin de aanvragend arts zijn praktijk heeft.

De termijn waarbinnen de vaststelling van een ziekteverwekker aan de GGD moet door worden gegeven:

Groep A
Direct melden

Groep B1
M.u.v. Humane infectie met dierlijk influenzavirus en tuberculosis: binnen 24 uur melden, dus ook in weekenden of op feestdagen

Alle overige ziekten uit de wet (rest groep B1, B2 en C) dienen binnen een werkdag gemeld te worden, dus niet in het weekend.

Complementary Content
${loading}
Scroll