Veelgestelde vragen over klachten

Ja er is een speciale folder met alle informatie over onze klachtenprocedure. Download deze folder 'Als u niet tevreden bent.'

De folder is ook beschikbaar bij de receptie in de hal van het ziekenhuis en op de afdelingen.

Onder ’klacht’ verstaan wij elke uiting van ontevredenheid. Zo zou uw klacht betrekking kunnen hebben op uw behandeling en verzorging, maar ook op de manier waarop een ziekenhuismedewerker u bejegent.

Daarnaast kunt u bijvoorbeeld een klacht indienen over de kamer of over de technische voorzieningen in het ziekenhuis.

Kortom: een klacht kan betrekking hebben op alle aspecten van uw verblijf in of uw bezoek aan Gelre ziekenhuizen.

Het is belangrijk voor uzelf, want in een gesprek of briefwisseling kunnen we bespreken wat u dwars zit, misverstanden uit de weg ruimen en uw onvrede wellicht oplossen. Door uw ongenoegens kenbaar te maken, kunnen klachten in de toekomst voorkomen worden. Dit is misschien niet direct voor uzelf van belang, maar wel voor andere patiënten.

Gelre ziekenhuizen registreert alle klachten die gemeld worden aan de klachtenfunctionarissen. De meldingen worden door de klachtenfunctionaris gebruikt bij hun adviezen aan de Raad van Bestuur, om indien nodig maatregelen te kunnen nemen.

Iedere bezoeker of patiënt van Gelre ziekenhuizen kan een klacht indienen.

Als u uw klacht of onvrede niet zelf wilt indienen, kunt u dit door iemand anders laten doen. Bijvoorbeeld door een familielid, uw huisarts of door een patiëntenvereniging. In dat geval geeft u uw vertegenwoordiger een volmacht om namens u te spreken.

Een klacht kan ook worden ingediend aangaande een overleden patiënt.

In de zorg zijn de ouders of verzorgers van kinderen tot 12 jaar gerechtigd voor het kind te beslissen. Kinderen van 12 tot 16 jaar moeten instemmen met de klacht. Jongeren vanaf 16 jaar zijn zelf klager. Zij mogen wel vertegenwoordigd worden, maar dan na invulling van een machtigingsformulier.

Maak uw klacht zo snel mogelijk bekend.

Als u langer wacht kan het soms moeilijker worden om de klacht te onderzoeken.


Wanneer u een klacht heeft, kunt u zich het beste rechtstreeks wenden tot de direct betrokkene(n). In de praktijk blijkt dat klachten op deze wijze veelal snel op een bevredigende wijze opgelost kunnen worden.

Wanneer de klacht een medewerker betreft, kunt u de klacht ook bespreken met de leidinggevende van de betreffende afdeling. Samen kunt u dan overleggen hoe het probleem opgelost kan worden.

Tenslotte kunt u ook de klachtenfunctionaris inschakelen om u te helpen in contact te komen met de medewerker(s) en/of om samen met u de klacht of uw ontevredenheid over uw bezoek aan het ziekenhuis op te lossen.

Als u niet tevreden bent met de uitkomst van het gesprek met de direct betrokkene(n), kunt u de klachtenfunctionaris inschakelen. U kunt uw klacht ter kennisgeving aan hem melden.

Ook als u liever uw klacht eerst met iemand anders bespreekt dan de betrokkene(n), kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. U krijgt dan informatie en advies over de mogelijkheden waarop uw klacht behandeld kan worden.

Als u graag een reactie van de betrokkene(n) op uw klacht wilt of streeft naar een oplossing van een probleem, dan kunt u de klachtenfunctionaris vragen om bemiddeling. De klachtenfunctionaris kan een gesprek tussen u en de betrokkene(n) regelen. Als u dit wenst, kan de klachtenfunctionaris hierbij aanwezig zijn als onpartijdig gespreksleider.

Een andere mogelijkheid is dat de klachtenfunctionaris de betrokkene(n) op de hoogte stelt van uw klacht en vraagt om een reactie. De klachtenfunctionaris neemt contact met u op om u vervolgens van de resultaten op de hoogte stellen.

Heeft u uw klacht schriftelijk ingediend bij de klachtenfunctionaris, dan reageert hij daarop binnen vijf werkdagen met een ontvangstbevestiging. Dit gebeurt telefonisch of schriftelijk.

Eventueel nodigt de klachtenfunctionaris u uit voor een persoonlijk gesprek. Wij streven ernaar uw klacht af te handelen binnen zes weken conform wetgeving Wkkgz.

Gelre ziekenhuizen heeft een klachtenregeling voor patiënten. Deze beschrijft hoe het ziekenhuis omgaat met een klacht.

Download hier de klachtenregeling patiënten.

Alle informatie die u geeft aan de klachtenfunctionaris en aan de klachtencommissie wordt vertrouwelijk behandeld. De door u verstrekte informatie valt onder de privacy-wetgeving.


U kunt de website van de Patiëntenfederatie Nederland raadplegen. Op deze specifieke pagina vindt u onder andere downloads en informatie over ziekenhuiszorg en als uw behandeling anders uitpakt: Klachten over de zorg?

Deze website gebruikt cookies om u de best mogelijke ervaring te geven.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren en gebruik te maken van de verschillende functies op de website.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor u een betere gebruikerservaring krijgt.
Online surfgedrag/reclamecookies
Deze cookies worden enkel ingezet voor het kunnen afspelen van YouTubevideo's via onze website. Er worden dus geen gegevens verzameld voor reclamedoeleinden.

Meer weten