Veelgestelde vragen over een klacht indienen

Informatie over de klachtenprocedure

Ja er is een speciale folder met alle informatie over onze klachtenprocedure. Download deze folder 'Als u niet tevreden bent.'

De folder is ook beschikbaar bij de receptie in de hal van het ziekenhuis en op de afdelingen.

Informatie over klachten

Onder ’klacht’ verstaan wij elke uiting van ontevredenheid. Zo zou uw klacht betrekking kunnen hebben op uw behandeling en verzorging, maar ook op de manier waarop een ziekenhuismedewerker u bejegent.

Daarnaast kunt u bijvoorbeeld een klacht indienen over de kamer of over de technische voorzieningen in het ziekenhuis.

Kortom: een klacht kan betrekking hebben op alle aspecten van uw verblijf in of uw bezoek aan Gelre ziekenhuizen.

Informatie over waarom het belangrijk is uw klacht of onvrede te uiten

Het is belangrijk voor uzelf, want in een gesprek of briefwisseling kunnen we bespreken wat u dwars zit, misverstanden uit de weg ruimen en uw onvrede wellicht oplossen. Door uw ongenoegens kenbaar te maken, kunnen klachten in de toekomst voorkomen worden. Dit is misschien niet direct voor uzelf van belang, maar wel voor andere patiënten.

Gelre ziekenhuizen registreert alle klachten die gemeld worden aan de klachtenfunctionarissen. De meldingen worden door de klachtenfunctionarissen gebruikt bij hun adviezen aan de Raad van Bestuur, om indien nodig maatregelen te kunnen nemen.

Informatie over wie een klacht kan indienen

Iedere bezoeker of patiënt van Gelre ziekenhuizen kan een klacht indienen.

Als u uw klacht of onvrede niet zelf wilt indienen, kunt u dit door iemand anders laten doen. Bijvoorbeeld door een familielid, uw huisarts of door een patiëntenvereniging. In dat geval geeft u uw vertegenwoordiger een volmacht om namens u te spreken.

Een klacht kan ook worden ingediend aangaande een overleden patiënt.

Informatie over het indienen van een klacht namens uw kind

In de zorg zijn de ouders of verzorgers van kinderen tot 12 jaar gerechtigd voor het kind te beslissen. Kinderen van 12 tot 16 jaar moeten instemmen met de klacht. Jongeren vanaf 16 jaar zijn zelf klager. Zij mogen wel vertegenwoordigd worden, maar dan na invulling van een machtigingsformulier.

Informatie over wanneer u uw klacht kunt indienen

Maak uw klacht zo snel mogelijk bekend.

Als u langer wacht kan het soms moeilijker worden om de klacht te onderzoeken.

Informatie over waar u moet zijn met uw klacht of onvrede

Wanneer u een klacht heeft, kunt u zich het beste rechtstreeks wenden tot de direct betrokkene(n). In de praktijk blijkt dat klachten op deze wijze veelal snel op een bevredigende wijze opgelost kunnen worden.

Wanneer de klacht een medewerker betreft, kunt u de klacht ook bespreken met de leidinggevende van de betreffende afdeling. Samen kunt u dan overleggen hoe het probleem opgelost kan worden.

Tenslotte kunt u ook de klachtenfunctionaris inschakelen om u te helpen in contact te komen met de medewerker(s) en/of om samen met u de klacht of uw ontevredenheid over uw bezoek aan het ziekenhuis op te lossen.

Informatie over het inschakelen van een klachtenfunctionaris

Als u niet tevreden bent met de uitkomst van het gesprek met de direct betrokkene(n), kunt u de klachtenfunctionaris inschakelen. U kunt uw klacht ter kennisgeving aan hem melden.

Ook als u liever uw klacht eerst met iemand anders bespreekt dan de betrokkene(n), kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. U krijgt dan informatie en advies over de mogelijkheden waarop uw klacht behandeld kan worden.

Informatie over bemiddeling

Als u graag een reactie van de betrokkene(n) op uw klacht wilt of streeft naar een oplossing van een probleem, dan kunt u de klachtenfunctionaris vragen om bemiddeling. De klachtenfunctionaris kan een gesprek tussen u en de betrokkene(n) regelen. Als u dit wenst, kan de klachtenfunctionaris hierbij aanwezig zijn als onpartijdig gespreksleider.

Een andere mogelijkheid is dat de klachtenfunctionaris de betrokkene(n) op de hoogte stelt van uw klacht en vraagt om een reactie. De klachtenfunctionaris neemt contact met u op om u vervolgens van de resultaten op de hoogte stellen.

Informatie over de duur van de behandeling van de klacht

Heeft u uw klacht schriftelijk ingediend bij de klachtenfunctionaris, dan reageert hij daarop binnen vijf werkdagen met een ontvangstbevestiging. Dit gebeurt telefonisch of schriftelijk.

Eventueel nodigt de klachtenfunctionaris u uit voor een persoonlijk gesprek. Wij streven ernaar uw klacht af te handelen binnen zes weken conform wetgeving Wkkgz.

Informatie over de klachtenregeling

Gelre ziekenhuizen heeft een klachtenregeling voor patiënten. Deze beschrijft hoe het ziekenhuis omgaat met een klacht.

Download hier de klachtenregeling patiënten.

Informatie over de borging van uw privacy

Alle informatie die u geeft aan de klachtenfunctionaris en aan de klachtencommissie wordt vertrouwelijk behandeld. De door u verstrekte informatie valt onder de privacy-wetgeving.

Onafhankelijke informatie over het indienen van een klacht

U kunt de website van de Patiëntenfederatie Nederland raadplegen. Op deze specifieke pagina vindt u onder andere downloads en informatie over ziekenhuiszorg en als uw behandeling anders uitpakt: Klachten over de zorg?

Informatie over melding materiële schade, verlies of diefstal.

Tijdens uw verblijf in Gelre Ziekenhuizen is er schade ontstaan aan uw eigendom of u bent eigendom kwijtgeraakt. Hieronder geven wij informatie of u de schade kunt verhalen.

Wij vergoeden alleen:

  • als duidelijk is dat wij aansprakelijk zijn voor de schade, het verlies of de diefstal. Het moet voor ons vaststaan dat Gelre of een medewerker van Gelre verantwoordelijk is voor het ontstaan van de schade of het verlies. Er wordt contact opgenomen met de leidinggevende van de afdeling wat de toedracht geweest is. 
  • eigendommen die u in het dagelijks leven nodig heeft, bijvoorbeeld een bril, gehoorapparaat of gebitsprothese. Wij zijn niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal of beschadiging van waardevolle spullen die u in het dagelijks leven niet nodig heeft, zoals sieraden, laptops, (mobiele) telefoons en dergelijke. Dit is voor eigen risico. Daarom is ons advies; laat waardevolle spullen thuis of geef ze mee naar huis.
  • als de schade niet elders door u te verhalen is. Het is gebruikelijk in Nederland, om eerst de materiële schade bij de eigen verzekering te verhalen, ook wanneer het ziekenhuis aansprakelijk is.

Dat betekent dat u de rekening voor de vervanging van uw hulpmiddel, bijvoorbeeld bril, gehoorapparaat of gebitsprothese, eerst indient bij uw zorgverzekering. Een kopie van de brief van uw verzekeraar over welke vergoeding u heeft ontvangen (of de afwijzing) kunt u dan samen met het schadeformulier bij ons indienen.

Vaststellen van de vergoeding

Wij stellen de eventuele schadevergoeding vast op basis van de richtlijnen van onze verzekeraar m.b.t. afschrijvingen. Wij berekenen dan de hoogte van de eventuele schadevergoeding door rekening te houden met de dagwaarde van het beschadigde of zoekgeraakte eigendom. Daarom vragen wij u, bij het indienen van een schadeclaim, de aankooprekening mee te sturen. Heeft u geen rekening meer van uw eigendom dan kunt u die vaak nog opvragen bij degenen bij wie u het eigendom heeft gekocht.

Komt u op grond van bovenstaande in aanmerking voor vergoeding vanuit het ziekenhuis, dan kunt u een schadeformulier opvragen en indienen bij:

Bureau Klachten en Claims

Antwoordnummer 1005

7300 VB Apeldoorn

Of

Antwoordnummer 248

7200 VB Zutphen

( U hoeft geen postzegel te plakken! )

Telefoonnummer: 055- 581 8855 ( voor beide locaties hetzelfde)

Deze website gebruikt cookies om u de best mogelijke ervaring te geven.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren en gebruik te maken van de verschillende functies op de website.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor u een betere gebruikerservaring krijgt.
Online surfgedrag/reclamecookies
Deze cookies worden enkel ingezet voor het kunnen afspelen van YouTubevideo's via onze website. Er worden dus geen gegevens verzameld voor reclamedoeleinden.

Meer weten