Virtual Fracture Care | Gelre ziekenhuizen
alert
Corona

Ons laatste corona-nieuws en de meest gestelde vragen en antwoorden: klik hier

Zorg beter voor elkaar

Virtual Fracture Care app

Op de SEH in Apeldoorn en Zutphen bieden wij ‘Virtual Fracture Care’ (VFC). Heeft u een eenvoudige breuk, peesscheur of verzwikking? Dan kunnen wij u direct op de SEH voorzien van alle benodigde informatie over uw hersteltraject. U hoeft dan niet meer na een week terug te komen voor een controle in het ziekenhuis. U krijgt de benodigde informatie, instructies en oefeningen voor uw herstel grotendeels via de Virtual Fracture Care app. Daarnaast ontvangt u ook relevante informatie op papier.

Om wie gaat het?

Heeft u als volwassene of heeft uw kind één van de volgende relatief eenvoudige letsels? Dan komt u in aanmerking voor Virtual Fracture Care (VFC):

Volwassenen

 • Gebroken radiuskop of radiushals: kleine breuk ter hoogte van de elleboog
 • Malletvinger: vinger met gescheurde pees of stukje afgebroken bot in pees
 • Weber A of avulsiefractuur: breuk in onderste deel kuitbeen of los botschilletje in enkel
 • Gebroken vijfde middenhandsbeentje: breuk bij de knokkel van de pink
 • Gebroken vijfde middenvoetsbeentje: breuk aan de kant van de kleine teen
 • Gebroken grote teen
 • Gebroken teen (niet de grote teen)
 • Verzwikte of verstuikte enkel
 • Spaakverwonding: met oppervlakkige schaafwond en zonder breuk

Kinderen

 • Kleine knikje in het bot van de pols (twijgbreuk/greenstick)
 • Kleine breuk bij de pols (torusbreuk)
 • Sleutelbeenbreuk
 • Spaakverwonding: met oppervlakkige schaafwond en zonder breuk

Betrokken disciplines

Onderstaande afdelingen maken gebruik van de Virtual Fracture Care app:

Patiëntenfolders

Meer eigen regie en zorg op maat

Voorgenoemde patiënten die onze SEH bezoeken, gaan we met goede informatie over het hersteltraject direct ontslaan vanaf de SEH. Zo besparen we u een onnodig ziekenhuisbezoek of onderzoek. U krijgt via de app zorg op maat en u heeft ook meer eigen regie op het herstel. Zo geeft de app informatie over uw letsel, een normaal hersteltraject en het behandelplan. Ook staan er (behandel)instructies en oefenfilmpjes in.

OLVG ontwikkelde het Virtual Fracture Care traject en de bijbehorende app voor Android en Apple. De app wordt daar en ook in enkele andere ziekenhuizen met succes gebruikt. Uiteraard kunnen patiënten die niet bij machte zijn een app te gebruiken nog steeds naar de polikliniek of Gipskamer komen voor controle.

Virtual Fracture Care app downloaden

Hier downloadt u de app voor Android of Apple.

Beoogde resultaten op basis van literatuur en eerdere ervaring*

 • gezondheidsuitkomsten blijven gelijk of verbeteren;
 • tevredenheid van de patiënten blijft gelijk of neemt toe;
 • poliklinische controle neemt met > 90% af;
 • beeldvorming neemt met >70% af;
 • fysiotherapeutische behandeling neemt met 90% af;
 • patiënten kunnen bij vragen terecht bij de breuklijn of alsnog op de poli komen;
 • huisartsbezoeken nemen niet toe.

*Op basis van o.a. resultaten studie OLVG, Geerdink et al. 2020 (Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4604)

Telefonisch bereikbaar via de ‘Breuklijn’ voor patiënten met toenemende klachten of vragen

Heeft u ondanks deze nieuwe informatievoorziening toch vragen, dan kunt u contact opnemen met onze breuklijn via 055 - 844 69 13 (op werkdagen tussen 10.00 en 15.00 uur). Dat geldt ook voor patiënten waarbij het letsel niet of onvoldoende herstelt of de klachten toenemen. Mocht het nodig zijn, dan krijgt u wel een consult of onderzoek op de polikliniek of Gipskamer.

Heeft u nog vragen over Virtual Fracture Care?

Dan kunt u contact opnemen met ons opnemen via: vfc@gelre.nl of via onze Breuklijn: 055 - 844 69 13 (op werkdagen tussen 10.00 en 15.00 uur).
Complementary Content
${loading}
Scroll