Voorkomen van infecties in het ziekenhuis | Gelre ziekenhuizen
Zorg beter voor elkaar

Voorkomen van infecties in het ziekenhuis

Om de verspreiding van bijzonder resistente bacteriën (BMRO) binnen Gelre ziekenhuizen te voorkomen, controleren wij alle patiënten met een verhoogd risico op dragerschap van zo’n bacterie.

Bijzonder resistente bacteriën zijn bacteriën die verminderd gevoelig zijn voor de meest gebruikte antibiotica. Voorbeelden hiervan zijn MRSA, ESBL en VRE.

Om te bepalen of u tot één van de risicogroepen voor dragerschap behoort, willen we graag het volgende van u weten:

  • Bent u in de afgelopen 2 maanden in een ziekenhuis/zorginstelling buiten Nederland geweest voor opname of behandeling?
  • Bent u zelf de afgelopen 2 jaar MRSA, VRE of BRMO positief geweest?
  • Bent u huisgenoot, partner of verzorgende van een MRSA positieve persoon?
  • Werkt u met levende varkens, vleeskalveren en/of vleeskuikens (zoals boer, dierenarts, slager)?
  • Woont u op een varkens-, vleeskalveren- en/of vleeskuikenhouderij?
  • Bent u geadopteerd vanuit het buitenland en nooit eerder getest op dragerschap van MRSA of BRMO?
  • Heeft u de afgelopen 2 maanden verbleven in een zorginstelling, zoals een woonzorgcentrum, verzorgingshuis of revalidatie-afdeling?
  • Heeft u in een AZC gewoond en bent u nog niet eerdere getest op MRSA en BRMO, of woont u nog steeds in een AZC en bent u nog niet getest op MRSA en BRMO, of zijn de kweken langer dan 2 maanden geleden?

Kunt u een van bovenstaande vragen met ja beantwoorden?

Dan worden er kweken bij u afgenomen om te controleren of u inderdaad een BRMO bij u draagt. Als u zo’n minder gevoelige bacterie bij u draagt, hoeft dit over het algemeen geen problemen op te leveren. Mocht u een infectie oplopen met deze bacterie, dan moet bij de behandeling meestal worden uitgeweken naar een ander (reserve-) antibioticum.

Bij patiënten die drager zijn van een BRMO neemt Gelre ziekenhuizen maatregelen, om de mogelijke verspreiding van deze bacteriën naar medewerkers en andere patiënten te voorkomen. We noemen dit isolatieverpleging. Dit betekent (meestal) dat u op een éénpersoonskamer komt te liggen met speciale hygiënische voorzorgsmaatregelen. Is dit bij u het geval? Dan wordt u uiteraard verder geïnformeerd over wat dit voor u en uw bezoek betekent. U ontvangt dan ook een folder met uitgebreide informatie over de betreffende bacterie.

Meer informatie

Meer informatie leest u op de webpagina van afdeling Medische microbiologie en infectiepreventie.

Complementary Content
${loading}
Scroll