De Virtual Fracture Care app: “Een mooi voorbeeld van zinnige zorg” | Gelre ziekenhuizen
Zorg beter voor elkaar

De Virtual Fracture Care app: “Een mooi voorbeeld van zinnige zorg”

De Virtual Fracture Care app werkt simpel, is effectief en bespaart nog tijd en kosten ook. Gipsverbandmeester Jeroen te Wechel is er enthousiast over. “Patiënten met een eenvoudige botbreuk krijgen sinds 1 maart een andere behandeling. Geen gips meer, maar een brace of drukverband dat de patiënt zelf na verloop van tijd kan verwijderen. Op de Virtual Fracture Care app vindt de patiënt alle informatie die hij of zij tijdens de herstelperiode nodig heeft.

Gipsverbandmeester Jeroen te Wechel telefonisch in gesprek met een patiënt
Lees verderarrow

“De voordelen zijn evident”, aldus Jeroen. “De patiënt hoeft niet meer voor een controle consult van 10 minuten naar het ziekenhuis. Dat scheelt reistijd- en kosten, verlofuren en een heleboel gedoe. Nog veel belangrijker is misschien wel dat de patiënt op deze manier heel gerichte ondersteuning krijgt. In de app is veel informatie te vinden, toegespitst op het specifieke letsel van de patiënt. Voor elk letsel is een compleet behandelplan met instructies en oefeningen uitgewerkt en dat alles op een zeer toegankelijke en begrijpelijke manier. De patiënt krijgt zo veel meer informatie dan we voorheen tijdens een consult van 10 minuten konden delen. Zijn er toch nog vragen, dan is er een back-up; in de app staat een telefoonnummer “de Breuklijn” waarmee de patiënt kan bellen met een gipsverbandmeester. Het aantal vragen dat we op de Breuklijn krijgen was in de opstartfase nog aanzienlijk, maar inmiddels zijn het nog maar een paar telefoontjes per week.”

1.000 patiënten per jaar

De Virtual Fracture Care app heeft consequenties voor het werk van de gipsverbandmeester. “Kinderstemmen horen we een stuk minder op de gipsverbandkamer”, zegt Jeroen. “Sleutelbeenbreuken, kleine breuken bij de pols en twijgbreukjes (in het polsbot) bij kinderen worden nu vrijwel allemaal op de Spoedeisende Hulp (SEH) behandeld en komen niet meer voor controle bij ons terug. Ook eenvoudige botbreuken of verzwikkingen bij volwassenen zien we niet of nauwelijks meer. Om een beeld te geven; zo’n 1.000 patiënten maken jaarlijks naar schatting gebruik van de app. Tel maar uit, dat scheelt dus enorm veel tijd die wij weer kunnen besteden aan andere patiëntgroepen. Zo nemen wij nu bijvoorbeeld patiënten van de SEH over met letsel dat ouder is dan 24 uur. Hiermee verkorten we de wachttijden voor deze patiënten en ontlasten de collega’s van de SEH.”

Ruimte voor verbetering

De Virtual Fracture Care app is een initiatief van het OLVG in Amsterdam. “Steeds meer ziekenhuizen maken er gebruik van. Eens in de zoveel tijd zitten we met de collega’s uit verschillende ziekenhuizen bij elkaar en evalueren hoe het gaat. Dan is er ook ruimte voor verbetering. Zo hadden we laatst iemand aan de Breuklijn die na een eenvoudige breuk wekenlang niet had gelopen, omdat ze de informatie in de app niet goed had begrepen. Dat is na overleg onmiddellijk aangepast.” Jeroen verwacht dat het type fracturen en letsels in de app nog zal uitbreiden. “Dat betekent dat we op termijn nog meer patiënten de rit naar het ziekenhuis kunnen besparen. Uitgangspunt blijft uiteraard wel dat het om eenvoudig letsel gaat waarbij een operatie niet nodig is en dat doorgaans zonder complicaties herstelt. Voor mij is deze app echt een mooi voorbeeld van zinnige zorg, waarbij de patiënt zelf de regie van zijn of haar herstel.

Lees ook het ervaringsverhaal van Alberdien Dijkshoorn. Zij gebruikte de app toen ze haar kuitbeen en vinger had gebroken.
Complementary Content
${loading}
Scroll