ID-plicht en persoonsgegevens | Gelre ziekenhuizen
Zorg beter voor elkaar

ID-plicht en persoonsgegevens

Gelre ziekenhuizen is verplicht om uw identiteit vast te stellen en uw burgerservicenummer (BSN) te gebruiken.

Inschrijfpunt

Bij het inschrijfpunt vult de medewerker uw gegevens aan. Uw BSN kunnen we verifiëren met een speciale verbinding met een onderdeel van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het nummer van uw identiteitsbewijs wordt door de medewerker overgenomen van uw geldige identiteitsbewijs.

Wilt u bijvoorbeeld een adreswijziging of verandering van huisarts of zorgverzekeraar aan ons doorgeven? Dat kan op verschillende manieren:

  • Gegevens kunt u zelf wijzigen in uw patiëntenportaal MijnGelre bij 'Mijn gegevens'.
  • Als u in het ziekenhuis bent: bij ons inschrijfpunt bij de receptie in de centrale hal. Dat kan elke dag tussen 07.00 en 20.30 uur.
  • Telefonisch: bij ons centrale inschrijfpunt, elke werkdag bereikbaar tussen 08.30 en 16.30 uur via: (055) 581 81 09.

Wat is een identiteitsbewijs?

Heeft u de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u zich identificeren met een geldig paspoort, rijbewijs of Nederlandse identiteitskaart. Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u zich identificeren met documenten zoals opgenomen in de Vreemdelingenwet 2000 (bijvoorbeeld het vreemdelingendocument). Een medewerker kan dus om uw identiteitsbewijs vragen. Tijdens het ziekenhuisbezoek kan een patiënt of bezoeker ook worden gevraagd om aanwezige gezichtsbedekkende kleding te verwijderen. Ook non-verbale communicatie is immers belangrijk voor het verlenen van goede zorg en service.

Hoe moeten kinderen zich identificeren?

Anders dan de algemene identificatieplicht is er in de zorg geen leeftijdsgrens. In de zorg geldt de identificatieplicht ook voor kinderen vanaf de geboorte. Heeft u voor uw pasgeboren baby nog geen eigen identiteitsbewijs en is uw baby jonger dan 28 dagen? Laat dan de Persoonlijst Basisregistratie Personen zien. Deze heeft u gekregen bij of na de inschrijving van uw kind bij de gemeente. Is uw kind ouder dan 28 dagen? Dan gelden dezelfde documenten als voor volwassenen. Neem als ouder ook altijd uw eigen identiteitsbewijs mee.

Kunt u zich niet identificeren?

Bijvoorbeeld omdat u uw identiteitsbewijs bent vergeten? Dan heeft Gelre ziekenhuizen het recht uw behandeling op te schorten, tenzij het om acute zorg gaat. In dat laatste geval bent u verplicht om binnen 14 dagen uw identiteitsbewijs alsnog te tonen in Gelre ziekenhuizen. Voor baby's tot 1 jaar moet dat binnen 3 maanden. Dit moet u zelf doen; u kunt dit niet door een ander laten doen.
Doet u dit niet, dan kan uw zorgverzekeraar de factuur niet voldoen. Dit komt omdat er geen BSN op de factuur staat en uw identiteitsbewijs niet geregistreerd is. Dit betekent dat u het risico loopt de rekening thuis te ontvangen om zelf af te handelen.

Wat doet Gelre ziekenhuizen met deze gegevens?

Uw BSN wordt gebruikt om informatie te delen met ander zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Een uniek persoonsgebonden nummer zorgt voor minder fouten bij het uitwisselen van medische en andere gegevens. En het beschermt beter tegen fraude met identiteiten.

Hoe is uw privacy geregeld?

Voor het gebruik van het BSN in de zorg gelden speciale regels en wetten. Dat is gedaan om uw privacy goed te regelen. Er is de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze wetten zorgen er bijvoorbeeld voor dat uw BSN alleen gebruikt mag worden door de zorgverlener die u behandelt of door de zorgverzekeraar bij wie u staat ingeschreven. Er wordt een overzicht bijgehouden van alle zorgverleners die uw BSN opvragen. U heeft het recht om dit overzicht op te vragen.

Meer weten?

Complementary Content
${loading}
Scroll