Fit4SurgeryTV: fitter worden vóór de operatie voor kwetsbare ouderen die geopereerd gaan worden aan darmkanker | Gelre ziekenhuizen
Zorg beter voor elkaar

Fit4SurgeryTV: fitter worden vóór de operatie voor kwetsbare ouderen die geopereerd gaan worden aan darmkanker

Jaarlijks wordt bij bijna 15.000 patiënten darmkanker vastgesteld. De meerderheid zal een operatie moeten ondergaan. Kwetsbare ouderen hebben een hoger risico op complicaties na de operatie en daardoor op een langdurige opname in het ziekenhuis of een verpleeghuis.

Het doel van deze studie is om te kijken of het mogelijk is om kwetsbare ouderen in de periode voorafgaand aan een operatie voor darmkanker te laten deelnemen aan een trainings- en voedingsprogramma. Dit werd gedaan door middel van de Fit4SurgeryTV: een kleine televisie waarmee patiënten thuis oefeningen konden uitvoeren en tips voor recepten voor goede voeding kregen. Bij voltooiing van het programma kregen patiënten vier vrijkaartjes voor de Apenheul als beloning.

Resultaten en betekenis voor de praktijk

Met deze studie hebben we aangetoond dat het haalbaar is om kwetsbare ouderen die geopereerd gaan worden aan darmkanker deel te laten nemen aan een pre-habilitatie programma, dus een programma dat bedoeld is om mensen fitter te maken vóór de operatie. Er hebben 14 patiënten meegedaan aan het programma en zij waren allen in staat om de training uit te voeren en de recepten klaar te maken. De meerderheid was tevreden over het programma en waardeerde met name de mogelijkheid om thuis het programma te kunnen volgen.

Vervolgonderzoek

In een grotere studie, waaraan meerdere centra zullen deelnemen, willen we graag aantonen dat prehabilitatie ook daadwerkelijk leidt tot minder complicaties en sneller herstel en dat het betaalbaar is. Ook willen we graag in andere groepen patiënten kijken of deze training haalbaar is.

Referentie: Am J Phys Med Rehabil. 2018 Aug 27. doi: 10.1097/PHM.0000000000001025. [Epub ahead of print] Improving outcomes in oncological colorectal surgery by prehabilitation. Bruns ERJ1,2, Rooijen SJV3, Argillander TE1, Zaag ESV1, Grevenstein WMUV4, Duijvendijk PV1, Buskens CJ2, Bemelman WA2, Munster BCV5,6, Slooter GD3, Heuvel BVD7.​

Complementary Content
${loading}
Scroll