Plannen locatieprofielen verder uitgewerkt

18 July 2023

In juni 2023 werden er plannen gemaakt om onderdelen van de zorg in Gelre anders in te richten. Deze verandering sluit aan bij onze toekomstvisie en het voorgenomen besluit: naar één ziekenhuis met twee locaties. De plannen zijn nu verder uitgewerkt, samen met huisartsen, ambulancedienst en zorgverzekeraars. Ook de omringende ziekenhuizen en andere zorgaanbieders zijn intensief meegenomen in dit proces.

De verder uitgewerkte plannen bieden ook meer duidelijkheid over het zorgaanbod op onze beide hoofdlocaties. Zo bieden we straks in Apeldoorn hoogcomplexe en spoedeisende zorg, denk bijvoorbeeld aan zorg bij een gescheurde buikslagader. In Zutphen kan je snel terecht voor laagcomplexe planbare zorg, zoals het plaatsen van een heupprothese, en basis spoedzorg bij bijvoorbeeld een sportblessure. De poliklinieken blijven bestaan op beide locaties, net als het aanbod bij onze buitenpoli’s. 

In deze infographic leest u welke zorg we op welke locatie aanbieden.

Pier Eringa – Voorzitter Raad van Bestuur Gelre ziekenhuizen - over de veranderingen: “Wij staan voor goede zorg voor iedereen. Juist daarom kiezen we voor deze veranderingen. Met de plannen voor de inrichting van het zorgaanbod op onze twee hoofdlocaties Zutphen en Apeldoorn houden wij de zorg goed en toegankelijk voor de inwoners in deze regio. Het zijn de bouwstenen voor een modern ziekenhuis passend bij de tijd waarin wij leven.”

René Smit - regiomanager Witte Kruis (Ambulancedienst): “Door de verandering in de locatieprofielen van Zutphen en Apeldoorn verwachten we een toename van ambulanceritten. Met de inzet van een extra ambulance die we speciaal inzetten voor ritten tussen beide ziekenhuizen blijft de capaciteit in de regio gewaarborgd.”

Bart Smit – Voorzitter Raad van Bestuur HOOG (Huisartsenorganisatie Oost-Gelderland): “Het Coöperatiebestuur huisartsen Zutphen heeft proactief samengewerkt met Gelre om de meest optimale scenario’s voor nu en de toekomst te bewerkstelligen. Op deze manier kunnen we medisch specialistische zorg beschikbaar houden, ook in de uren dat we overschakelen naar het spoedplein. De kwaliteit van zorg blijft zo behouden en is tevens goed uitvoerbaar voor de huisartsen en het personeel die dienst heeft. Een innovatief proces waarin van beide kanten het beste eruit is gehaald om spoedzorg in Zutphen voor haar bewoners beschikbaar te houden. De juiste (acute) zorg op het juiste moment en op de juiste plek”

Carlo Besselink - namens de zorgverzekeraars: “Met het herstelplan en de locatieprofielen biedt Gelre duidelijkheid aan patiënten, medewerkers en betrokken partijen. Deze veranderingen zijn nodig om ervoor te zorgen dat het ziekenhuis, zowel op korte als lange termijn, kwalitatief goede en betaalbare zorg kan blijven bieden op beide locaties. De toegang tot zorg staat al langere tijd onder druk vanwege de stijgende zorgvraag i.c.m. de personeelskrapte. En dit vraagt dus om een andere aanpak.

Het besluit over de locatieprofielen heeft Gelre gemaakt in nauwe samenspraak met alle betrokken partijen, waaronder zorgpartners en wij als zorgverzekeraars. De komende maanden gaan we monitoren of de profielen voldoende aansluiten op de zorgvraag in de regio en samen verder werken aan het herstelplan.”

Lees in eerdere nieuwsberichten waarom we dit doen: