Voorgenomen besluit: naar één ziekenhuis met twee locaties

7 February 2023

De RvB, het Bestuur Medische Staf (BMS) en de Verpleegkundige Advies Raad (VAR) hebben in de zomer van 2022 onder meer het besluit genomen om een vorm van acute zorg (24/7) zowel in Zutphen als Apeldoorn te organiseren. We hebben er alles aan gedaan om dit besluit te realiseren, maar dat is helaas niet gelukt. Voor een toekomstbestendig Gelre zijn aanpassingen in Apeldoorn en Zutphen noodzakelijk. We willen namelijk heel graag dat er voor de inwoners een ziekenhuis in Zutphen blijft.

Daarom heeft de RvB met instemming van het Medisch Stafbestuur dit voorgenomen besluit genomen:

We werken in Zutphen toe naar een locatie voor planbare (electieve) zorg met een 24/7 voorziening voor laag complexe spoedzorg, die we samen met de huisartsen organiseren en een brede poliklinische poort. Hoog complexe spoedzorg en acute verloskunde concentreren we in Apeldoorn en maakt daarmee onderdeel uit van het topklinisch profiel van deze locatie. Ook hier hebben we een brede poliklinische poort. De komende maanden werken we dit voorgenomen besluit nader uit.

We realiseren ons dat dit voorgenomen besluit onze patiënten, zorgpartners en medewerkers raakt. Het heeft de nodige impact. Daarom gaan en blijven we de komende tijd met alle betrokkenen in gesprek.

Wat houdt het voorgenomen besluit op termijn in voor patiënten?

  • Patiënten krijgen op beide locaties kwalitatief goede zorg en kunnen hier terecht voor hun polikliniek afspraak en de voor- en nazorg na een operatie.
  • In Zutphen kunnen patiënten op termijn terecht voor hun planbare laag complexe zorg en voor hoog complexe zorg in Apeldoorn.
  • Voor een acute bevalling gaan patiënten op termijn naar het ziekenhuis in Apeldoorn of een ander ziekenhuis van hun voorkeur. De polikliniek verloskunde blijft net als de andere poliklinieken open in Zutphen.
  • Patiënten kunnen 24/7 voor laag complexe spoedzorg terecht op locatie Zutphen. Voor hoog complexe spoedzorg kunnen patiënten terecht in Apeldoorn of een ander ziekenhuis in de regio. Op beide locaties werken we voor de spoedzorg nauw samen met de huisartsen.
  • De verwachting is dat de wachttijden voor een afspraak en operaties korter gaan worden.

Waarom hebben we het besluit over de acute zorg veranderd?

  • Door deze veranderingen kunnen we de beste kwaliteit van zorg bieden aan de inwoners uit onze regio.
  • Het is het steeds moeilijker om voldoende met name gespecialiseerd personeel te vinden voor de acute zorg. Denk daarbij aan verloskundigen, IC/CCU en SEH verpleegkundigen en OK- en anesthesiemedewerkers.
  • Bovendien is de financiële situatie van ons ziekenhuis nu zodanig dat we het ons niet kunnen veroorloven om op twee locaties alle dure voorzieningen voor acute zorg in de lucht te houden. We verwachten dat de concentratie van acute zorg op één locatie financieel voordeel gaat opleveren.
  • Het Integraal Zorg Akkoord (IZA) vraagt van ons om regionaal steeds intensiever met elkaar samen te werken. Daarover zijn we al in gesprek met onder meer Deventer ziekenhuis, huisartsen en VVT-organisaties. Zo gaan we de samenwerking met het Deventer ziekenhuizen intensiveren en zijn we met huisartsen in gesprek over een nauwere samenwerking in de spoedzorg.

Hoe gaat het nu verder?

We zijn en blijven de komende weken en maanden in gesprek met alle betrokkenen. Wij realiseren ons dat dit traject intensief en moeilijk is en ook dat dit op punten pijn gaat doen en schuurt. Wij zullen de verandering op een heldere en zorgvuldige manier doorvoeren.